100 let republiky – očima dětí

V letošním roce 2018 si připomínáme 100 let republiky. Bylo to přesně 28. října 1918. Toto období nám velmi krásně přiblížil mim a moderátor v jedné osobě, pan Aleš Klačer, zvaný Klaun Ála. Jeho agentura AHOJKY připravuje především programy pro děti a mládež. Jeho nabídky jsme využili i my ve školní družině, abychom nám všem, ale především dětem, připomněli tuto dobu. Dobu našich prababiček a pradědečků.

Je něco po třinácté hodině a děti školní družiny se scházejí v družině druhého oddělení, kde již na ně čeká Klaun Ála. Zaujímá nějaké místečko, ale ještě chvíli musíme posečkat. Chybí nám děti, které dnes byly plavat. A tak krátce po půl druhé začínáme. Mezi námi vítáme pana Aleše Klačera a ten se hned ujímá slova. Přichází za námi a dobře ví, jak jsme po celém dni ve škole unavení. Tak si prý dáme malou rozcvičku, abychom pak mohli odpovídat na jeho otázky. Na samém počátku nám připomíná život ve škole za posledních 100 let, očima žáků a učitelů. Vracíme se zpět do života prarodičů, kteří byli hrdiny svého dětství. Připomínáme si ještě před vznikem naší republiky 1. světovou válku 1914 – 1918. Potom hned jdeme ke vzniku republiky, Ála nám připomněl osobnost T. G. Masaryka, ale i jeho nejoblíbenější píseň „Ach, synku, synku…“, kterou jsme si poslechli v přehrávce. Prohlížíme si i několik obrázků s prvním naším prezidentem, českou vlajku, ale připomínáme si i naši hymnu. Připomínáme si i vznik nového státu a prezidenta na koni. Lidé toto všechno viděli jako zázrak. Za zázrak považovali i začátek rozhlasu, filmu, zpočátku němého, později se zvukem. Vzpomínáme na hrdiny filmů, hrdiny knížek, časopisů. Přibližujeme si filmy s Oldřichem Novým, ale i postavy dětských hrdinů. Před námi se objevuje Spejbl a Hurvínek, kterého na svět boží přivedla rodina Skupových v roce 1926. Společně si připomínáme 3x Karla – Karla Hašlera, spisovatele Karla Poláčka a jeho knihu Bylo nás pět, ale i Karla Čapka s jeho dílem. Pokračujeme Mnichovem 1938, protektorátem Čechy a Morava. Vzpomínáme na těžký život v této otřesné době, kdy nikdo nikdy nevěděl, co přijde. Vzpomínáme na oběti války a vzdáváme jim poctu. Připomínáme si naše dějiny, velké osobnosti – Leoše Janáčka, bratry Čapkovi, cestovatele Hanzelku a Zikmunda, sportovce Emila Zátopka, ale i další a další až do dnešního dne. Myslíme si, že připomínání doby minulé, je zárukou znalosti dějin kolem nás. A tak odpoledne rychle uteklo a my se s našimi hosty panem Alešem Klačerem a paní Hanou Otáhalovou. Děkujme jim za společně prožité odpoledne, za přiblížení tehdejší doby, za dobu 100 let naší republiky. Věříme, že se ještě někdy při jiné akci setkáme.

no images were found