100. výročí vzniku republiky doznívá….

Tento osmičkový rok 2018 znamenal po celý rok mnoho aktivit ve všech směrech našeho života. Tyto aktivity se odehrávaly i v činnosti naší školní družiny. Veškerá činnost vrcholila právě v měsíci říjnu.

Ano. I děti naší školní družiny se zapojily do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil obecní úřad Hýskov. Původně asi jen pro místní. My jsme k tomu přišli docela zvláštním způsobem, když jsme o podzimních prázdninách navštívili rodný dům Františka Nepila, zdejšího rodáka, spisovatele a scénáristu. Právě tady jsme zjistili, že obec Hýskov vyhlásila soutěž, a my jsme se do ní, jako celá družina zapojila. Naším úkolem bylo namalovat „něco“, co se týkalo tohoto významného výročí, této události. A tak během 14 dnů putovala hromádka obrázků od našich dětí do Hýskova. Počátkem listopadu proběhlo vyhodnocení a zároveň malá výstava na obecním úřadě z těchto obrázků. Porota neměla asi lehkou práci, ale o nejlepších obrázcích rozhodovali sami občané obce Hýskov a jejich návštěvníci. A dnes již víme, jak to všechno dopadlo. Mezi pět nejlepších obrázků se dostala i společná práce dětí 4. oddělení školní družiny, která pracuje pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové. Přesto ani ostatní autoři obrázků mohou říci, že jejich práce nebyla oceněna. Každý účastník soutěže obdržel od obecního úřadu sladkou odměnu. Chtěli bychom za nás za všechny poděkovat paní starostce Ivaně Týlové, že i když nejsme z Hýskova, naše obrázky přijala, jako bychom byli zdejší. Zároveň děkujeme za odměny a těšíme se na další soutěž.

no images were found