10.literární dílna

Tentokrát byla literární dílna dvakrát významná. Byla to desátá dílna v naší historii a byla zaměřena na 100. výročí naší republiky. 100 let republiky je velmi významná událost. Proto jsme zvolili toto téma pro naše literární tvoření a historická bádání.  Mnoho dětí přineslo knihy, z kterých jejich maminky, tatínkové, babičky a dědečkové poslouchali pohádky. Prvňáčci se učili ze Slabikáře svých prarodičů a četli staré pohádky. Ve 2.A se zabývali módou. Vybarvovali přiléhavé kostýmky a komentovali pomyslnou módní přehlídku. Ve 2.B dokončovali pohádku V. Čtvrtka Jak pejsek s kočičkou stavěli skalku. Že o pejskovi a kočičce psal Josef Čapek? Ano. I my jsme byli překvapeni panem Čtvrtkem. Děti trénovaly krasopis a zapojily i rodiče. Na výstavkách v obou třídách se objevily předměty z dob první republiky, fotografie nevěst a ženichů nebo tehdejší peníze. Ve 3. třídě si poslechly děti Masarykův Projev k brdským dětem z roku 1928, vyhledávaly informace o republice a pokoušely se o vlastní tvorbu podle Ptačí pohádky od Hedy Průchové. Čtvrťáci zkoušeli psát písmem z počátků republiky, vyhledávali informace o vynálezech např. kontaktních čoček a představovali si, co by skrze ně mohli vidět. Na nástěnce se objevily i prvorepublikové časopisy či kopie Martinské deklarace o připojení Slovenska k České republice. I fotografie statečných vojáků z 1. světové války vedle pana prof. Masaryka byly dětmi obdivovány . V páté třídě pátrali po všech prezidentech, kteří byli v čele naší republiky. Povídali si  o Hedě Průchové, spisovatelce, která žila v Berouně. Marně pátrali po její fotografii. Nemáte ji náhodou Vy? Udělali byste jim radost. Během literární dílny děti soutěžily i v recitaci. Vítězové dostali květinu, diplom a malý dárek.