Babi, dědo, vyprávějte o Vánocích…

družina-n

Počátkem měsíce listopadu byla vyhlášena výtvarná soutěž Babi, dědo, vyprávějte o Vánocích. Tuto soutěž vyhlásilo Rodinné centrum Slunečnice. Ta byla pro děti základních škol a rozdělena do tří věkových kategorií. Naším úkolem bylo zpovídat prarodiče, aby nám něco řekli o tom, jak oni, když byli v našem věku, prožívali Vánoce. A tak netrvalo dlouho a děti z druhého oddělení – Veverušáci, se pustily do svého díla.

V průběhu listopadu se Veverušáci připravovali na výtvarnou soutěž „Babi, dědo, vyprávějte o Vánocích“. Jednoho dne odpoledne jsme úkol splnili. Nejprve jsme si povídali o tom, co jsme zjistili, jak naši prarodiče asi ty Vánoce prožívali. Určitě nechyběl ozdobený stromeček, napečené vánoční cukroví, ale i probíhaly vánoční zvyky a tradice. Některé zvyky se dodržují dodnes, a tam kde naši rodičové takové Vánoce prožívali, takové prožíváme i my. Slavnostně naladěná atmosféra, vůně svíček a purpury, zpívání koled a vánočních písní jistě nechybělo. Pod stromečkem jistě nechyběly ani dárky, ale určitě byly skromnější. Vše se mění dobou a vývojem naší společnosti. A tak jsme dali hlavy dohromady a namalovali několik obrázků. Ty jsme pak předali pořadateli, aby provedl vyhodnocení. A právě dne, 8. 12. 2017, navštívily děti 1. a 2. oddělení výstavu obrázků na dané téma v prostorách suterénu Městské knihovny v Berouně. Cestou do knihovny jsme obdivovali vánoční výzdobu našeho města. Prohlédli jsme si betlém, kam přibyla zase po roce jedna postava a to anděla. Pak jsme pokračovali dál do knihovny. Po příchodu do prostor jsme si všimli uspořádané výstavky z obrázků dětí. Mnozí z nás své obrázky objevili. Obrázků nebylo mnoho, ale byly velmi výstižné. A tak po prohlídce výstavy lze říci, že se určitě záměr tématu podařilo vcelku dobře zpracovat. Návštěva výstavy nám opět zkrátila naše čekání na Vánoce.