Beseda se strážcem přírody

Již během měsíce listopadu proběhly v školní družině besedy se strážcem přírody. V prosinci byly naplánovány další dvě besedy pro děti z 3. a 1. oddělení. Tentokrát to byly menší a mladší děti, které k přírodě mají též velmi blízko. I oni si uvědomují, že je nutné pro naši přírodu dělat maximum, a nejenom o ní hovořit. Je nutné, aby i my jsme přiložili ruce k dílu.

Pondělí 17. 12. 2018 v školní družině na dvě části vítají děti strážce přírody, pana Ondřeje Vítka. O něm již děti slyšely od svých starších kamarádů. A tak i malí prvňáčci se na akci těšili. Po krátkém úvodním slově se již ujímá pan Vítek slova. Nejprve v prvním oddělení, kde byli naši malí prvňáčci, ale i oni si dokázali se záludnými otázkami částečně poradit. A když ne, dostala se jim vyčerpávající odpověď, která jim bude příště již něco říkat. O něco později, vítá 3. oddělení též pana Vítka, jako strážce přírody. I tyto děti ledacos ví o přírodě, o její ochraně, ale i o tom, jak můžeme pomoci. Jde především o dodržování veškerých pokynů našich paní vychovatelek, ale i dodržování „Návštěvního řádu“ v lese, CHKO, ale i v Národním parku. Povídáme si o floře i fauně, která se nachází v našem prostředí České republiky. Záludné otázky nám dávají někdy mnoho přemýšlení, ale i s nimi jsme se dokázali vypořádat. Beseda byla velice zajímavá, děti se dověděly mnoho zajímavých informací. Na závěr pro nás vyplynul jediný úkol. Musíme si přírodu chránit, aby nám vydržela i pro další generace.