Brdatka – po naučné stezce

Třetí třídy se vydaly po stopách naučné stezky Václava Talicha. Uzavřely tak okruh učiva prvouky – rostliny, živočichové.

I přes chladné počasí jsme se vydali do Brdatek, kde díky tabulím na naučné stezce děti získaly i jiné informace než jsou v učebnicích. Skupiny plnily zadané úkoly, snažily se i o poslech ptačího zpěvu. U rybníčku jsme viděli počáteční vývojové stadium žab. Byli jsme se podívat i na zábranách, které žáby chrání před přejetím auty.  Cestou ke kapličce jsme pozorovali jednotlivá patra přírodní vegetace a pověděli jsme si o její ochraně. Od kapličky jsme se pokochali krásným výhledem na naše město a zorientovali jsme se v širokém prostoru. Na závěr jsme si spočítali, kolik kroků jsme podle krokoměrů ušli. Víte, proč paní učitelky ušly méně kroků než děti??? My to víme!!