Budiž město!

Tak se nazývala výstava uspořádaná v rámci Dnů EHD, která trvala až do 17. 10. 2018. Byla organizována Státním okresním archivem Beroun a nesla se v duchu architektury a urbanismu města Berouna v 19. a 20. století. Tato výstava neunikla ani dětem naší školní družiny, kdy koncem září si ji prohlédlo 3. oddělení a dnes v posledním dnu 17. 10. 2018 i děti z 2. oddělení.

Naším záměrem návštěvy této výstavy bylo připomenutí nejen dnů EHD, ale zejména Dne architektury, který se konal 28. 9. – 4. 10. Svůj původní záměr splnila návštěva pouze 3. oddělení, ale to vůbec nevadí, neboť do skončení výstavy ji hlédly i děti 2. oddělení. Výstavka zaměřená na architekturu v Berouně nám otevřela cestu k poznání, jak to zde vypadalo v průběhu posledních 100 roků. Zajímavý výklad nám poskytl sám ředitel okresního archivu Jiří Topinka, ten nám i více připomenul stavby v době první republiky. Cílem výstavy bylo objevení zapomenutých snah o plánovitý vývoj města – regulace výstavby, územní plány, spolu s architekturou výjimečných budov a jejich tvůrci. Výstava nám též dala možnost nahlédnout na množství unikátních, ovšem nerealizovaných regulačních plánů rozvoje, stavebních plánů, fotografií i psaných dokumentů staveb, které utvářely v posledních dvou staletích město Beroun. Výstava se nám velice líbila, utvořila nám představu o našem městě s velice zajímavým a poutavým výkladem. V neposlední řadě přišla řeč i na dnešní výstavbu města. Město Beroun nám rozkvétá a roste.