Čarodějnické odpoledne na Městské hoře

Měsíc duben se rychle blíží ke svému konci, na kterém každým rokem probíhá filipojakubská noc či pálení čarodějnic. Děti školní družiny i klubu z naší školy každým rokem pořádají „čarodějnické odpoledne“. Tentokrát tuto tradici trochu porušily, ale zúčastnily se „čarodějnického odpoledne“ na Městské hoře, které pořádal Městský dům dětí a mládeže Beroun.

Jsme po obědě, převlékáme se a všichni společně odcházíme na „čarodějnické odpoledne“, které se koná na Městské hoře. Přicházíme k medvědáriu, kde nás ve výběhu vítá medvěd Matěj, ale s ním i připravené čarodějnice, které si nás hned berou do parády. Každý z nás obdržel pro svou věkovou kategorii čarokartu s deseti otázkami. Naším úkolem bude, než dojdeme do cíle, odpovědět na všechny otázky. Jako malá nápověda bude i to, že po trase budou na různých místech rozmístěny správné odpovědi. Takže, kdo si nebude jistý se svou odpovědí, má možnost si ji zkontrolovat. Odtud postupujeme po okruhu čarodějnické stezky, kde je rozmístěno osm stanovišť, které hlídají čarodějnice. Ty nás seznamují i s naším plněním úkolů na těchto stanovištích. A co nás tu vlastně čekalo? Bylo to príma – chemické pokusy s barevnou vodou a jejím varem bez tepla, návštěva jedové chýše s elektrickými pokusy, lov v tajemných sáčcích, zdolávání překážkové dráhy, přechod lanové lávky, poznávání ptáků, střelba foukačkou do pavučiny s pavouky, srážení plechovek jako zneškodnění čarodějnických příšer. Na každém stanovišti jsme obdrželi odměnu a v úplném cíli pak i „čarodějnickou medaili“ za splnění všech úkolů. Správně jsme zodpověděli i otázky z čarokarty. Čas na trati ubíhá velice rychle, a my se již musíme rozloučit a odcházíme zpět do školy. Bylo krásně a hlavně, že nám nepršelo. Některé úkoly byly velice zajímavé. Tak za rok opět na Městské hoře na „čarodějnickém odpoledni“.