Čarodějnické odpoledne trochu jinak

Dnešní počasí naší plánované akci nepřálo, proto čarodějnické odpoledne proběhlo částečně v družině a pak v tělocvičně školy. Opékání špekáčků, se neuskutečnilo. Tak snad někdy jindy.

Po skončení vyučování se scházíme v družině, kde jsme si přečetli část několika kapitol z knihy „Malá čarodějnice“. Pak se všichni rozdělí do devíti skupin, aby soutěžní družstva nebyla tak moc velká. Družstva měla své kapitány, kteří se snažili, aby pozdější závodění bylo spravedlivé a na jeho plnění se podíleli všichni. Po rozdělení do skupin jsme si připomněli, co všechno patří k čarodějnicím. Vzniklo 30 slov, které se zcela určitě ještě hodí. Pak již scházíme do tělocvičny a každá skupina si zabírá nějaké své místečko. A poté se můžeme dát do boje o prvenství. Je připraveno 7 disciplín. V první disciplíně se skupina dělí na tři podskupiny a jejich úkolem je, co nejrychleji splnit tři čarodějnická bludiště. Když má skupina všechny tři, odnáší své výsledky k ohodnocení. Do startovní karty se zapisují jak výsledky za rychlost, tak i správnost. Další soutěží je na obrázku najít, v čem se navzájem liší dva, téměř stejné obrázky. Opět záleží na rychlosti, ale i správnosti. Třetí soutěž byla trochu složitější. Na archu papíru jsme měli 30 hádanek, které jsme v daném časovém limitu měli uhodnout. Počítaly se správné odpovědi, tolik bylo bodů. Čtvrté stanoviště bylo trochu o pohybu. Určitý úsek jsme proběhli po čtyřech, v cíli jsme měli spojovačku, ale spojovali jsme pouze sudá čísla. Každý vždy pouze spojuje jedno číslo a vrací se po čtyřech zpět ke svému družstvu. Štafetou pak pokračujeme dál. Podle pořadí nejlepších získáváme body. Páté stanoviště je trochu odpočinkové, kde jsme obdrželi kvíz a měli označit správné odpovědi. Podle počtu správných odpovědí, dopisujeme další body. Pak již pokračuje šestá disciplína, šesté stanoviště. Probíhá Kimova hra. Slova, která jsme během odpoledne slyšeli ještě 3x, musíme v daném čase napsat. Body opět dle počtu správných odpovědí. Sedmá disciplína byla vyloženě pohybová, neboť i čarodějnice se musí dobře orientovat v prostoru a být rychlé. Čeká nás překážková dráha pro celou skupinu. Skupina s nejlepším časem připisuje nejvíce bodů. A co jsme museli splnit? Slalomový běh, deset sedů a lehů s rukama za hlavou, deset skoků přes švihadlo, projití krátkého úseku na chůdách. Zpočátku se zdálo, že to není nic moc těžké, ale postupně jsme přišli na to, že překážková dráha nebyla vůbec jednoduchá! Pak malý odpočinek, svačinka a nyní již čekáme pouze na vyhodnocení. A než se vše vyhodnotilo, poslední soutěží bylo přivítání čarodějnic, které se budou vznášet až v noci z 30. dubna na 1. května nějakou krátkou básničkou. Tak máme ještě co dělat. Když je vše splněno, jdeme na vyhlášení vítězů a předání drobných odměn.
1. místo – 7. skupina 115 bodů
2. místo – 2. skupina 108 bodů
3. místo – 1. skupina 103 body
4. místo – 4. skupina 97 bodů
5. místo – 8. skupina 96 bodů
6. místo – 9. skupina 92 body
7. místo – 3. skupina 87 bodů
8. místo – 6. skupina 80 bodů
9. místo – 5. skupina 56 bodů
Odpoledne uteklo jako voda, venku neustále prší, a my budeme končit. Za nedlouho půjdeme již domů. Doufejme, že zítřejší Filipojakubskou noc si užijeme opravdu v přírodě se svými rodiči.