Školní klub

Netradiční olympiáda

družina-n

Každým rokem se děti školní družiny zúčastňují netradiční olympiády, která se zaměřuje na netradiční disciplíny. Akce se stala již tradicí naší školní družiny. Tato populární akce proběhla i letos.

Mezinárodní den muzeí a galerií

družina-n

18. května si každým rokem připomínáme Mezinárodní den muzeí a galerií. Stejně tomu bylo i dnes. Na tuto akci se připravily i děti školní družiny.

Týden lesů má své pokračování

družina-n

Po krásné besedě s lesním pedagogem Ondrou, následovalo pokračování tohoto týdne. Tentokrát šlo o zúročení informací z akce v naší soutěži.

Další pokračování Dne Evropy

družina-n

I děti 2. tříd z 1., 3. a 4. oddělení si též připomněly s trochou zpoždění Den Evropy. Opět jsme měli otevřené dveře pro pracovníky Ministerstva dopravy z Organizačního programu dopravy. V Evropě je mnoho států a některé z nich jsou sdruženy v seskupení Evropské unie. A o tom se dnes dověděly děti z druhých ročníků.

Den Evropy si připomněly i děti školní družiny

družina-n

U příležitosti oslav Dne Evropy se 5. května otevřely různé instituce veřejnosti. Letos i prostory v Bruselu, Lucembursku a Štrasburku. Mnoho institucí pořádá akce pro všechny věkové kategorie.  Při těchto příležitostech se mohou lidé dozvědět řadu zajímavých informací o Evropské unii. Letošním tématem je „Evropský rok kulturního dědictví“. Proč vlastně slavíme Den Evropy?  Tento den slavíme […]

Týden lesů začal

družina-n

Během 2. či 3. týdne měsíce května probíhá Týden lesů ČR. Lesníci z celé České republiky chystají v průběhu celého května mnoho zajímavých akcí. Pro děti jsou připraveny vzdělávací programy, ve kterých nám jde především prohloubit zájem dětí o les, zlepšení vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků. O toto se snaží i během celého roku naše školní […]

Naučnou přírodovědnou Talichovou stezkou

družina-n

Téměř letní počasí vylákalo zájemce z řad dětí školní družiny v době ředitelského volno do přírody. Vydali jsme se Naučnou přírodovědnou Talichovou stezkou. A určitě, ten kdo se zúčastnil, nelitoval. Viděli jsme toho opravdu mnoho. Stezka byla otevřena v roce 2012 a vede místy světoznámého dirigenta Václava Talicha. Ten patřil mezi vášnivé turisty.

Staročeské máje

družina-n

Právě dnes, 5. května 2018, byl zahájen XIX. poberounský folklorní festival Staročeské máje, jehož součástí je i Koláčofest. Nejde pouze o mlsání dobrých a sladkých koláčů či koláčků, ale je zde připraven i bohatý kulturní program.

Mezinárodní den hasičů si připomněly i děti školní družiny

družina-n

Právě dnes, 4. 5. 2018, si děti školní družiny na naší škole připomněly Mezinárodní den hasičů. Máme na mysli všech hasičů, ať jsou to profesionálové či sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Právě tento den, 4. květen je i dnem svatého Floriana, který je patronem […]

Vítání ptačího zpěvu

družina-n

Tradiční akci si připomínají i děti školní družiny a klubu na naší škole. Vždyť v letošním roce je již jaro v plném proudu a síle, ze svých zimovišť stále přilétají další druhy tažných ptáků. Proto i my jsme vyrazili po jednotlivých odděleních do přírody. Chceme oslavit návrat ptačího zpěvu do naší krajiny i krásu jarní přírody.