Čechova stodola

Dne 12. dubna si vyjeli druháci a čtvrťáci na výlet do Čechovy stodoly do Bukové u Příbrami.

V Čechově stodole pro ně byla připravena výstava jarních tradic. Žáci se hravou formou seznámili

s různými velikonočními zvyky. Dozvěděli se, že 30. duben je oslavou začínajícího jara, na některých

místech se staví májka a že dříve lidé věřili, že v ten samý den se slétají čarodějnice.

Na ochranu před čarodějnicemi se provádělo mnoho praktik, např. se stavení kropilo svěcenou vodou,

před vrata se zapichovaly pruty a pichlavé trní.

Součástí výstavy byla tematická tvořivá dílna. Děti si ozdobily zvířátka a při práci si zažily hodně legrace. Občerstvily se u starých kachlových kamen, nakoupily velikonoční výrobky.

Domů jsme odjížděli autobusem a všichni jsme měli výbornou náladu z krásně prožitého dopoledne.