Čertovské odpoledne v domě dětí

5. 12. – odjakživa patří Svatému Mikuláši, hodným andělům a strašícím čertům. Nejinak to bylo i dnes u nás. Dopoledne ve škole, odpoledne v družině. A bylo to príma.

Den se dnem se schází a nás dnes opět čeká 5. prosinec, den krásné tradice, kdy Svatý Mikuláš za doprovodu nádherných andělů a pekelných čertů chodí do domácností navštívit rodiny s dětmi, odpoledne na různě organizovaných sešlostech a dopoledne, i na různých místech škol. Naši školu dopoledne navštívil Mikuláš s Velkou knihou hříchů, kde měl zapsané dobré, ale i špatné skutky dětí. Po jeho boku chodí dva andílci a dvojice pekelných čertů s pytlem pro ty nejzlobivější děti, aby je odnesli s sebou do pekla. O toto dopoledne se postaraly studentky ze SPgŠ Beroun, které k nám dochází na praxi. Děti své hříchy vykupovaly verši, písněmi, hlavně aby je čerti neodnesly. Odměnou pak byly drobné dárečky.

Odpoledne se pokračovalo ve školní družině. Děti ze všech oddělení navštívilo „čertovské odpoledne“ v Domě dětí a mládeže v Berouně. Zde opravdu bylo vytvořené čertovské peklo, kde na děti čekaly čertovské disciplíny a na závěr i Lucifer, které děti ve finiši prověřil a přijmul do „čertovského cechu“. Přicházíme do domu dětí, kde na nás již čeká čertice. Ta nás vítá a přivádí nás mezi opravdu strašidelné čerty. Na cestě, která byla značená čertovskými stopami, na nás čekají nejen čerti, ale i soutěžní disciplíny. Na prvním stanovišti si ověříme, jak dobrý máme čich. Ve skleničkách, se nachází suroviny, které podle čichu máme poznat. Za správné odpovědi získáváme do našeho „čertovského diplomu“ razítko. Na druhém stanovišti prověří čerti naší zručnost, kdy se máme postarat o stavbu hranice, kterou mají a neustále udržují čerti ve svém pekle. Ve sklepních prostorách DDM nás čeká třetí disciplína. Je jí překážková dráha se skoky v pytlích. Vždyť čerti mnohdy musí zdolávat ne malé překážky. Poslední disciplína byla zajímavá. Víme, že někteří z nás dostanou v nadílce sladkostí i nemalou nadílku brambor. To z toho důvodu, že ne vždy jsou hodní. I zde jsme se setkali s bramborami, které jsme z určité vzdálenosti házeli do kotle. Každý měl tři možnosti. A když bylo vše splněno, v další pekelné místnosti na nás čekal Lucifer i se svým pomocníkem. Nejprve jsme měli zodpovědět několik otázek, které patří čertům. Ale po splnění úkolů a překontrolování našich splněných úkolů se rozhodovalo, zda budeme přijati do služeb čertovského cechu či přímo za pomocníky čertů. Všichni jsme splnili a stali se čerty. Odpoledne, které jsme v domě dětí prožili, bylo krásné a super. Děkujeme všem zdejším čertům a čerticím za jejich skvělý nápad s „čertovským odpolednem“.