Cesta za pokladem v zámeckém parku

Poslední dny měsíce října jsou ve znamení „podzimních prázdnin“. Podzimní teplé dny se nám pomalu mění v chladné, mnohdy i sychravé a mlhavé počasí. Sluníčko se schovává, asi si říká, že již nás ohřálo hodně a že by to jistě mohlo stačit. Ale ani podzimní chladnější počasí nikdy neodradí děti školní družiny. Přestože jsou prázdniny, my putujeme do světa.

Je úterý, 29. 10., děti školní družiny vyráží vlakem do Hořovic. Zde na ně čeká zajímavá akce, kterou je „Cesta za pokladem v zámeckém parku Hořovice“. K zámku Hořovice docházíme před devátou hodinou, a protože máme ještě chvilku času, nasvačíme se, abychom měli hodně síly na objevení pokladu. Po malé chvíli přichází pracovník zámku Hořovice, aby nás seznámil se vším, co nás dnes čeká a nemine. Dostáváme startovní kartu s plánkem trasy. Na mapě jsou označena jednotlivá stanoviště s číslem. Ke každému stanovišti je připraven jeden úkol, který je zapsán vedle mapy. A my se již nemůžeme dočkat, proto hned odcházíme. Postupně docházíme ke všem stanovištím, přečteme si nahlas úkol, snažíme se jej splnit a jedno slovo napsat do tajenky na zadní stránce. Když je vše hotové, docházíme do dřevěného altánku, tam je šifra s klíčem, která nám pomohla odtajnit kód, pomocí kterého se můžeme dostat k pokladu. V tajence je vždy jedno označené důležité písmeno. Každému tomuto označenému písmenu odpovídá jedno číslo na klíči v altánku. Když jsme napsali všechny čísla pod tajenkou, získali jsme dva číselné kódy, pomocí kterých jsme mohli otevřít dva zámky k pokladu. Toto byla pro nás nejnapínavější část, neboť nikdo z nás nevěděl, zda jsou zapsané kódy správné. Chvilka napětí, nikdo ani nedutal a jen čekal, co bude! Ano, je to tady! Kódy jsou správné a my jdeme k pokladu. Otevíráme truhlu s pokladem a nemůžeme ani mluvit. Truhlice je plná diamantů. Ještě závěrečné razítko na startovní kartu, každý si vezme jeden diamant a odcházíme do pokladny zámku. Tam na nás již čekají. Oznamujeme úspěšné splnění naší cesty a krom diamantu jsme ještě obdrželi dárek ve formě skládačky o státním zámku Hořovice. Ještě si pro své rodiče kupujeme drobné suvenýry, loučíme se s personálem, kterému touto cestou velmi děkujeme. Bylo to skvělé. Moc se nám to líbilo. Odcházíme, následuje malá svačina či více méně oběd a jdeme na dětské hřiště před zámkem. Několik minut zde strávíme a pak již odcházíme na vlak. Výlet utekl rychle, my jsme již u školy, kde na nás čekají rodiče. Loučíme se, odcházíme a další výlet zítra. Odpočineme si a zítra se naladíme na jinou notu.