Čtvrtý den LVZ v Bedřichově

Pobyt v Bedřichově v Penzionu Eva se zlomil a my máme polovinu za sebou. Únava se dostavuje a pro nás je dnešní den o něco volnější.

Budíček tradičně v 7:30 hodin. Vstávání bylo váhavější. Do budíčku jsme všichni spali jako šišky. Pohledem na teploměr muselo dojít ke změně programu třetího družstva. Vzhledem k vyšším minusovým teplotám nejdeme na běžky, ale ve zkráceném výcviku jdeme na sjezdovky. První družstvo dopoledne vystřídalo mini lyže. Druhé pokračuje též ve výcviku. Po obědě a delším poledním klidu jdeme na procházku bez lyží po blízkém okolí, abychom poznali i jiné krásy Bedřichova než je sjezdovka. Zastavujeme se v malém obchůdku pod sjezdovkou a pak pokračujeme dál na druhou stranu ke kostelu svatého Antonína Paduánského. Kostel se začal stavět v roce 1930 a dokončen byl v roce 1932. V roce 1895 Bedřichov založil vlastní hřbitov. Filiální kostel sv. Antonína byl vysvěcen až v době hospodářské krize. Po prohlídce se vracíme zpět na chatu, kde proběhla hygiena a ještě před večeří beseda o výstroji lyžařů. Po večeři chvíle osobního volna a pak jdeme pokračovat ve večerním programu. Dokončili jsme hru twister a vyhlásili výsledky. První byl Jan Holeček, druhý Jiří Paur třetí Lukáš Popelík. A protože byla ještě chvilka času, rozlosovali jsme si turnaj slepých rytířů. Dokonce se nám podařilo odehrát devět zápasů. Zítra budeme pokračovat. Potom jen zhodnocení dnešního dne a zjistit, co budeme dělat zítra. Ovšem vše je závislé na počasí. Tak nyní již do svých pelíšků a dobrou noc!