Další pokračování Dne Evropy

I děti 2. tříd z 1., 3. a 4. oddělení si též připomněly s trochou zpoždění Den Evropy. Opět jsme měli otevřené dveře pro pracovníky Ministerstva dopravy z Organizačního programu dopravy. V Evropě je mnoho států a některé z nich jsou sdruženy v seskupení Evropské unie. A o tom se dnes dověděly děti z druhých ročníků.

Po krátkém úvodním slově mezi sebou vítáme organizátory dnešní akce – pana Václava Klaina, paní Alžbětu Remrovou a paní Veroniku Janurovou. Ty se hned ujali slova a dnešní odpoledne začalo. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny, zvolili si mezi sebou mluvčího. Cíl byl jasný – uvědomit si, co je Evropa a zjistit, které státy jsou členy Evropské unie. O těch jsme s naší pomocí dávali dohromady všechny možné informace – města, co je tam za jídlo, doprava, historické památky a další zajímavosti. Mnozí z nás tyto země navštívili, takže jsme společnými silami toho věděli docela hodně. Pak si každá skupina vybrala, jakou zemi EU bude reprezentovat. Takže byly skupiny: Velké Británie, Francie, Itálie a Slovenska. Každá skupina měla svoji barvu. Od našich hostů jsme obdrželi trička v barvách – oranžová, červená, žlutá a modrá. A potom jsme se dali do soutěže. Ještě jednou jsme si zopakovali státy EU, dověděli se některé zajímavosti o unii, poslechli si hymnu Evropské unie, složení, počty členů, ale i kolik obyvatel je v EU sdruženo. Další část jsme věnovali poznatkům o financích. Zjišťovali jsme, kde EU bere peníze a za co je utrácí. EU přispívá do určitých oblastí, jako je doprava, školství, zdravotnictví, věda a výzkumy. Ovšem peníze jdou i do dalších odvětví. Za připravenou soutěž jsme získali eura a snažili se získat jich ještě více. Po první soutěži jdeme na druhou část soutěže a tou bude trochu šikovnosti a pohybu. Spojili jsme se dvě skupiny proti dalším dvěma skupinám. Naším úkolem bylo posílání si 30 eur do cíle, kde si je od nás přebírala paní Veronika. Takto jsme posílali peníze asi 5x a po každé trochu jinak. Pravou rukou, levou rukou, za zády opět pokaždé jinou rukou atd. I za tuto soutěž jsme získali nějaká eura. Poslední úkol byl výtvarný. Jedna část družstva měla namalovat dopravní prostředek – auto v budoucnosti a druhá část družstva měla namalovat nějakou zajímavost, typickou pro daný stát. Některé výtvory byly opravdu velmi zdařilé a tak na závěr každé družstvo obdrželo další eura. Po sečtení výsledků a eur nastává okamžik, jak se rozhodnout a co nakoupit za získané peníze. A tak všichni nakupovali o sto šest. Každý si odnášel mnoho krásných cen za dnešní odpolední akci. I my jsme poděkovali našim hostům a předali jim za krásné odpoledne drobné dárečky, které vlastnoručně vyrobily děti školní družiny. Srdečně děkujeme našim hostům – panu Václavu Klainovi, paní Veronice Janurové a paní Alžběte Remrové, že si i na nás udělali čas, a zavítali mezi družinové děti na Závodí.