Den evropského dědictví i ve školní družině

Dny evropského dědictví každým rokem v měsíci září otevírají veřejnosti brány nejrůznějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou mnohdy jinak nepřístupné. Tyto dny však spadají většinou na počátek měsíce září a to v sobotu a neděli. My, ve školní družině, jsme uskutečnili takové malé odpoledne již v pátek 7. 9. 2018.

Po obědě se scházíme ve školní družině prvního oddělení, kde si připomínáme dny EHD a proč tyto dny existují. Pak se zaměříme na historii Berouna a přečteme si několik pověstí, o kterých posléze diskutujeme. Venku to nevypadá nijak valně, začíná pršet a tak se může stát, že se ven ani nedostaneme. Seznámili jsme se s pověstí O Klepáčkovi, kterého můžeme vidět na radnici MÚ, s pověstí, která se vztahuje k Jenštejnskému domu a jeho Bílé paní. Nejzajímavější je pověst Ohnivý Beha. Venku přestalo pršet a tak se po odděleních rozcházíme do svých prostor a poté každé oddělení jde po svém. Cílem dnešního odpoledne jsou památky Berouna a návštěva venkovní výstavy v Palackého ulici, která ještě nebyla oficiálně otevřena, ale je již instalována, pod názvem Goslar na pěší zóně v Berouně. Partnerské město Goslar je právě tématem druhé výstavy pod širým nebem. Seznamujeme se zde s historií Goslaru, turistickými zajímavostmi, dovídáme mnoho o kulturních i přírodních památkách i o vzájemné spolupráci obou měst – Beroun – Goslar. Dále pak pokračujeme ke kostelu sv. Jakuba, sledujeme morový sloup a vedle nově vysazený stromek lípy srdčité. Nahlédneme do prostor kostela a postupujeme přes náměstí k radnici, kde se jdeme podívat na Klepáčka. Přejeme si, aby to zde všechno dobře ohlídal, aby město Beroun bylo od všeho zlého ochráněno. Připomínáme si i tři největší povodně, sledujeme značení, kde až kam dosahovala voda. Poslední zastavení bylo u hradeb poblíž bývalého kláštera, kde si povídáme o javorových stromech, které ve svých kořenech skrývají určité tajemství. Pak již rychle pospícháme zpět do školy, neboť někteří z nás již odcházejí. Asi takto si děti ze všech oddělení školní družiny připomněly Dny evropského dědictví.