Den zvířátek si připomněly i děti školní družiny

Ve čtvrtek 4. října si děti školní družiny připomněly svátek všech zvířátek Mezinárodní den zvířat. Je tomu přesně 792 let, kdy zemřel sv. František z Assissi. Tento mnich františkánského řádu zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata. Proto byl tento den stanoven jako Mezinárodní den zvířat. Tento den nám připomíná, jak důležitou a neodmyslitelnou součástí jsou zvířata našeho světa. Počátek tradice se datuje do roku 1931, kdy byl založen ve Florencii jako úmluvu ekologů, kteří upozornili na situaci ohrožených zvířat. Tento svátek zvířátek se slaví v různých koutech světa.

Přesně v tento den se děti školní družiny zúčastnily celodružinové akce na oslavu zvířátek. Šlo nám především o to, abychom si zopakovali, co všechno o zvířatech víme a kolik jich také známe. Scházíme se v prostoru u Berounky, poblíž bývalého autobusového nádraží. Rozdělujeme se již tradičně na 4 skupiny, tak jak jsou rozdělena všechna naše oddělení, Tím máme zaručeno i to, že se do soutěže začlení i malí prvňáčci. Na dnešní odpoledne máme připraveno několik soutěží. Od řešení křížovky o zvířatech, osmisměrku, ale i štafetový závod lovu zvířat. V prostoru máme rozmístěno mnoho lístečků, každá skupina má svou barvu a štafetovou soutěží přináší jednotlivci ke kapitánovi lístky s písmenem a číslem políčka. Ten je pak nalepuje. V závěru máme zjistit, kolik jsme ulovili vlastně zvířat. Poslední soutěží pak bylo přiřazování kartiček k obrázkům zvířat. Vše se bodovalo a pak nám vyšel vítěz celého odpoledne. Kdo si myslel, že to bylo od samého počátku jasné, velmi se mýlil. Boj byl velmi vyrovnaný a tady jsou výsledky:
1. místo – 1. a 3. skupina
2. místo – 2. skupina
3. místo – 4. skupina
Blahopřejeme vítězům a malá odměna.