Děti z družiny i klubu oslavují Den Země

Den Země je věnovaný planetě Zemi, jež se koná každým rokem 22. dubna. Svátek je ovlivněn dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V této době jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie tohoto svátku sahá do roku 1969. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. V roce 1990 se k Americe připojil zbytek světa a od té doby slavíme Mezinárodní den Země. Dnes se tento svátek slaví ve více jak 193 státech světa a připomíná si ho více než miliarda lidí. Svátek slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru národnost. Tento svátek si tradičně připomínají i děti ve školní družině a klubu.

Krásné sluneční odpoledne v pátek 20. 4. 2018 a děti z družiny i klubu se scházejí po obědě na školním dvoře. Dnes nás čeká společná oslava Mezinárodního dne Země, neboť tento svátek slavíme v neděli 22. 4. Paní vychovatelky si pro nás připravily zajímavé odpoledne. Po krátkém úvodním slově, kdy se seznamujeme s tím, proč tento svátek slavíme, co pro naši Zemi může každý udělat a co je pro Zemi důležité a co špatné. Pak již jdeme na soutěž. Rozdělujeme se opět do skupin, které budou věkově smíšené, tak jak jsme rozděleni v každém oddělení. A můžeme začít bojovat. První úkol, který nás čekal, bylo doplnění doby rozkladu u různých odpadů. Druhá disciplína byla o něco zajímavější, ale i trochu těžší. Skupiny měly nakoupit zboží pro velkou rodinu na víkend. Soutěží štafet běhají jednotliví členové skupiny pro nákup a shromažďují své potraviny do obálky. Když je vše vybráno, market se zavírá, skončila jeho prodejní doba. My jsme trochu unavení vedrem, a tak si musíme odpočinout. Během víkendu jsme všechno snědli, ale zbyly nám nějaké odpady. Naším úkolem bylo tyto odpady roztřídit do odpadových kontejnerů dle barvy. Část skupiny vytváří odpadový plakát, další část dětí se věnovala vytvoření plakátu ke Dni Země a další plní úkol, kde máme verši vyjádřit přání Zemi. Rozdělujeme se ve skupinách na další skupinky, které mají zpracovat další úkoly. Celkem máme na tuto práci 45 minut. Tak jdeme do toho. Čas rychle ubíhá a my se snažíme. Ano, máme všichni splněno! Jdeme hodnotit. Probíráme úkol za úkolem a kontrolujeme, zda jsou dané úkoly splněny, připisujeme body. Je vše splněno, zkontrolováno a jdeme na vyhodnocení. A jak to tedy dopadlo? Boj byl velmi vyrovnaný.
1. místo – 1. skupina – 53 body
2. místo – 2. skupina – 49 bodů
3. místo – 3. skupina – 45 bodů
4. místo – 4. skupina – 41 bod
Každý účastník obdržel malou pozornost. Všem soutěžícím blahopřejeme, neboť všichni do boje dali všechno. Na závěr ještě „přání naší Zemi“.

Matička Země
Matičko, matičko,
ty naše zlatíčko.
Ty si náš dar.
Dáváš nám vodu,
a velikou potravu.
Chceme tě chránit,
ale neumíme se bránit.
1. skupina

Přání Zemi
Už jsi tady mnoho let,
točíš se dokola, tam i zpět.
Sluníčko tě opaluje,
měsíček zas ochlazuje.
Plná zvěře, lidu a života.
Děkujeme Země kulatá.
Plná vody, potravy a všeho potřebného,
doufáme, že se ti nestane nic zlého.
2. skupina

Naše Země
Naše Země kulatá,
je i trochu strakatá.
A ta naše Země,
má barvičku zeleně,
také žlutou a bílou,
a je pořád nad vládou.
3. skupina

Země
Naše milá Země,
podívej se na mě.
Ať jsi čistá jako já,
budeme čistí oba dva.
Budeš čistá velice,
jako naše ulice.
4. skupina