Deváťáci se loučí….

Logo kulaté malé

Devět let uteklo jako voda a žáci devátých ročníků ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249 se loučí se svou školou. Není to tak dlouho, kdy vstoupili do školy, učili se písmenka, slabiky, skládali slova. Učili se počítat a psát. To byla první třída. Rok byl pro nás nekonečný. Další ročníky ubývaly velice rychle. A dnes již nastal čas loučení. Končí první etapa našeho života. Etapa, kdy vstupujeme do druhé části našeho života.

Právě dnes 29. 6. 2017 se žáci devátých ročníků naší školy za doprovodu svých rodičů, učitelů a příbuzných schází v Kulturním domě Plzeňka. Přesně v 17 hodin zahajujeme dnešní slavnostní setkání. Mezi sebou srdečně vítáme starostu města Mgr. Ivana Kůse, místostarostu ing. Michala Mišinu, rodiče, zástupce pedagogického sboru a vedení naší školy. Nejprve se slova ujímá starosta města Mgr. Ivan Kůs, který v závěru svého vystoupení nejen že připomněl dobrou a dlouhodobou práci naší školy, ale nám deváťákům popřál do dalších let jenom to dobré. Neopomenul říci, že jistě na školu máme a budeme mít jenom ty dobré vzpomínky a že až po letech zjistíme, co základní škola pro nás znamenala. Pak se ujímá slova paní ředitelka Mgr. Hana Kozohorská, která svým srdečným projevem jistě nezanechala jediné oko našich rodičů suché. I ona nám popřála jenom to dobré do dalšího života. I my deváťáci jsme našemu vedení srdečně poděkovali a předali paní ředitelce a její zástupkyni Haně Řeřichové květiny. Pak již nastal slavnostní obřad, stužkování, podpis do pamětní knihy školy, převzetí Pamětního listu školy a pamětního znaku školy. Potom i žáci jednotlivých tříd poděkovali svým paní učitelkám třídním, paní Mgr. Miroslavě Petříkové a paní Mgr. Lence Rousové. A zítra nás již čeká jenom vysvědčení, rozloučení s ostatními učiteli a celou školou a vyrazíme na prázdniny. V září se v této sestavě již nesejdeme. Každý z nás zasedne do jiného kolektivu. A věřte či nevěřte, vzpomínky nám v srdci na základní školu zůstanou. Ty nám nikdo nevymaže.

https://youtu.be/nEejf2HJ8hA