Dopravní výchova v družině

Tradiční akcí naší školní družiny již několik let je soutěž na znalosti z dopravní výchovy. Vždyť i my, i když nechceme, jsme účastníky silničního provozu. Mnozí z nás jsou cyklisti, někteří jezdí na koloběžce, či používají kolečkové brusle. Vždyť i člověk, který se pohybuje v provozu dopravy, je účastníkem silničního provozu.

Stalo se tradicí, že vždy první polovině října probíhá u nás tato soutěž. V letošním školním roce byla trochu jiná, ale zcela určitě svůj účel splnila. Jen, že byly jiná stanoviště, ale s její přípravou nám pomohly studentky SPgŠ Beroun, které k nám dochází do třech oddělení na praxi. Je něco po 13 hodině a my odcházíme všichni společně na ovál pod most. Zde jsou již připraveny stanoviště, kde budeme plnit různé úkoly. Na 1. stanovišti skládáme jako puzzle 8 dopravních značek. Druhé stanoviště je též určeno poznávání dopravních značek. V prostoru je rozmístěno 30 dopravních značek. Na startu jsou připraveny 4 skupiny z oddělení a ty mají za úkol najít a přinést do cíle dopravní značku, kterou jim paní vychovatelka řekne. Na základě správnosti si pak připisujeme počty bodů. Na třetím stanovišti má k dispozici každá skupina 12 dopravních značek, které má dle skutečnosti vybarvit. I jednoduché dopravní značky nám daly pořádně zabrat. Na čtvrtém stanovišti máme vytvořenou trasu s lístečky různých dopravních názvů. Lístečků je celkem třicet, různě rozmístěných na trase. Postupuje celá skupina a musí si zapamatovat co nejvíce názvů. V cíli se nás pak ujímají paní vychovatelky, a my jim sdělujeme, co jsme si zapamatovali. Podle správných odpovědí máme i počet bodů. Na posledním stanovišti vyplňujeme dopravní kvíz. Vyplňujeme osm kvízových otázek a vybíráme si ze třech možností. Krásné teplé sluneční počasí nám přálo, a my za chvíli byli všichni hotoví. A jaké jsou výsledky?
1. oddělení:
1. místo – 3. skupina
2. místo – 4. skupina
3. místo – 2. a 1. skupina
2. oddělení:
1. místo – 3. skupina
2. místo – 4. skupina
3. místo – 1. skupina
3. oddělení:
1. místo – 3. a 4. skupina
2. místo – 2. skupina
3. místo – 1. skupina
4. oddělení:
1. místo – 3. skupina
2. místo – 1. skupina
3. místo – 2. skupina
Všem vítězům blahopřejeme a účastníkům děkujeme, neboť prokázali vyrovnané výsledky.