Evropa čte dětem, děti v družině také

Již pátý den, 3. 5., se četlo ve školní družině Veverušáků a 4. oddělení v Berouně – Závodí. Projekt, který vznikl, nás natolik oslovil, že vymýšlíme čím dál tím víc akcí k tomuto čtení. I dnes tomu bylo stejně.

Tentokrát jsme při čtení navázali na to minulé, kdy jsme z knihy Vítězslava Kocourka a Heleny Zmatlíkové vybrali pouze pohádky z Evropy. Dnes to byly pohádky z Evropy a zbytek pohádek v rámci celého světa. Děti s napětím sledovaly obsah pohádek, které jsme v závěru porovnávali s těmi minulými. A odkud dnešní pohádky byly?
Dívka moudřejší než car – Srbská pohádka
Divotvorný hrnec – severní Čína
Kouzelná studně – Arabská pohádka
O dědečkovi s bílým vousem – Ukrajinská pohádka
Hošík Oškliveček – pohádka severoamerických Indiánů
O rybáři, želvě a kouzelné skřínce – Japonská pohádka
Zlá macecha – pohádka ze střední Afriky
O tygru, hadovi, opici a člověku – Indická pohádka
Čarovná kožešina – Giljacká pohádka ze Sachalinu
Modrý koberec – Gruzínská pohádka
Krokodýlí jeskyně – pohádka z ostrovů Samoa
Obelstěný skřítek – pohádka z Guayany
Nejlepší dárek – Korejská pohádka
Po přečtení pohádek si ještě chvíli povídáme, která byla nejhezčí, jak se od sebe liší dle místa, na kterém vznikly a tak dál. A protože zbyla ještě malá chvilinka, zasoutěžili jsme po skupinách z jednotlivých oddělení. Děti měly k dispozici 7 obrázků knih z Knihozemě a k nim měly nalézt název knihy, ke které obrázek patří. Netrvalo dlouho a soutěž byla hotová. Vítěznou skupinou se stala „Jednička“. Blahopřejeme! Takto vypadal 5. den projektu Evropa čte ve školní družině u Veverušáků společně se 4. oddělením.