Festival ptactva

družina-n

První říjnový víkend je tradičně zasvěcen Festivalu ptactva. Během tohoto víkendu pořádají ornitologové z České společnosti ornitologické různé akce pro veřejnost. Jsou to nejen vycházky do přírody, pozorování ptáků, ale i další doprovodný program. Jde o kampaň, která má za cíl upozornit na ptačí migraci a na nebezpečí, které ptáky čeká na cestách za teplem. Česká ornitologická společnost se k pořádání takovéto akce přidala v roce 1994. Během vycházek počítají ornitologové různé druhy ptactva a poté zpracovávají výsledky z celé Evropy. Tento den se stal tradicí školní družiny a klubu. Letos jsme jej pojali trochu jinak.

Pondělí – 2. 10. 2017 a ve školní družině i klubu začal Festival ptactva. Po obědě se společně scházíme na školním dvoře a čekáme na zahájení akce. Po zahájení se rozdělujeme na skupiny z každého oddělení společně a připomínáme si, proč se vlastně scházíme. Povídáme si o našich největších migrantech, se kterými se zase sejdeme až zjara příštího roku. Vzpomínáme na hnízdící vlaštovky a jiřičky, které jsme pozorovali, na rorýse, kukající kukačky v našem nebližším lesíku. Ale i čápi již vzali zpátečku. Ti byli první. A nyní již hurá do soutěže. V prostoru školního dvora je několik kartiček s obrázky ptáků. Někteří jsou stěhovaví, jiní ne. Některé známe velice dobře, jiné nikoliv. A tak pro nás pro začátek malá nápověda. Někteří naši soutěžící dostali na záda název nějakého ptáčka. Ale pozor, mezi nápovědou jsou dva ptáci, kteří se na našich obrázcích nenachází. Jsou to takoví špioni, kteří nás mají zmást. Ale my se určitě nedáme. Kromě poznání ptáků máme další úkol, kterým je napsat, zda u nás zůstávají, či migrují do tepla. Po určité době končíme a přistupujeme k další soutěži. Tak jak máme rozdělené skupiny, soutěží celá skupina pohromadě. Naším úkolem je vymyslet verše, které by opěvovaly naše ptáky. A tak po deseti minutách končíme a každá skupina se pochlubí svým výtvorem. Některé básně se opravdu povedly. Porota měla hodně práce s hodnocením, aby nikomu neublížila. Ale na závěr je rozhodnuto:
1. místo – skupina 2
2. místo – skupina 1
3. místo – skupina 3.
Třetí soutěž byla velice rychlá. Hledali jsme ptačí pera. Soutěž byla určena jednotlivcům a na závěr se spočítaly kusy pro celou skupinu. A jak to dopadlo?
1. místo – skupina 1
2. místo – skupina 3
3. místo – skupina 4.
A tak již jen vyhodnotit naše znalosti a soutěž je u konce. Ještě než jsme se dověděli výsledky dnešního dne, slíbili jsme si, že určitě ještě půjdeme na průzkum a pozorování našich opeřenců. A jaké jsou výsledky? Zde je máme:
1. místo – 4. skupina 39 bodů.
2. místo – 3. skupina 27 bodů
3. místo – 2. skupina 26 bodů
4. místo – 1. skupina 25 bodů
Ovšem jaké je překvapení, když jsme vyhodnotili nejlepší jednotlivce z celé družiny a klubu.
1. místo – Jakub Kinský, Filip Michajlovič 52 bodů
2. místo – Alex Kuník, Jiří Jakubíček 50 bodů
3. místo – Jakub Máca, Marie Povolná, Michaela Raffayová 46 bodů
A tak již máme další soutěž za sebou. Co bude následovat příště? Necháme se překvapit. Všem vítězům blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Ptáci jsou tu světa kraj,
na nebi si zalétaj.
Ptačí zob a lojové koule dáme,
protože ptáky rádi máme.
Ptačí peří zdobí ptáky,
kosy, čápy, loskutáky.
Ptáci jsou tu důležití,
přejeme jim hezké žití.
Skupina 2 – 1. místo

Byl jednou jeden kos,
a ten pořád chodil bos.
Jednou prostydl až na kost,
ale pořád chodil bos.
A když si boty nasadil,
hned se uzdravil,
a bez bot už nikdy nechodil.
Skupina 1 – 2. místo

Počkej, ptáčku, kam letíš?
Já to nevím, však ty víš.
Počkej, počkej chviličku,
zazpívám vám písničku.
Skupina 3 – 3. místo