Festival ptactva si připomíná i školní družina

Festival ptactva má za cíl upozornit na ptačí migraci a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Tato akce připadá na první říjnový víkend. V ten čas se organizují v jednotlivých evropských zemích vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Vždy jednou za několik let se koná Světový festival ptactva a do něho se zapojují i neevropské země. U nás se pořádá tato akce od roku 1993. I děti školní družiny si tento významný den připomínají.

Je čtvrtek 11. 10. 2018 a děti naší družiny si připomínají Festival ptactva. Je krásné sluneční počasí, skoro jako v létě, a my odcházíme k Berounce. Zde máme připraven doprovodný program k tomuto dni. Rozdělujeme se do čtyř skupin, jak jsme zvyklí a jak jsme rozděleni v jednotlivých odděleních. Každá skupinka si zabírá nějaké místo, kde bude pracovat na jednotlivých úkolech. V první úkolu mám rébusy, ve kterých jsou schované názvy ptáků. V druhém úkolu máme přiřadit jméno k obrázku. Poslední úkol byl trochu jako štafeta, kdy jsme na jedné straně měli vystavené obrázky peří ptáků a o kousek dál jsme měli nápovědu. Naším úkolem bylo zjistit, k jakému peří patří obrázek v nápovědě, ale zároveň napsat správný název ptáka. Soutěž skončila a my nyní již netrpělivě očekáváme výsledky:
V bodování skupin bylo umístění následující:
1. místo           40 b.    3. skupina
2. místo           24 b.    1. a 4. skupina
3. místo           19 b.    2. skupina
V kategorii jednotlivců se na
1. místě umístily: Anička Vytisková, Bára Prokopová, Zuzana Prokopová a Kateřina Žáčková se 17 body.
2. místě pak skončila Terka a Kačka.
3. místo obsadil Vašek Tejkl a Toník Foltýn.
Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za jejich snahu.