Informační schůzky rodičů

Logo kulaté malé

Informační schůzky rodičů

13. června 2018

- žáků budoucího 1.ročníku 

od 16⁰⁰ hodin  v učebně 1.třídy

- žáků budoucího 6.ročníku

                             od 16³⁰ hodin  v tělocvičně školy