Informační schůzky rodičů

19. června 2019

Informační schůzky

rodičů žáků budoucího 1.ročníku 

                od 16.00 hodin  v učebně 1. třídy

                  rodičů žáků budoucího 2.ročníku 

                 od 16.15 hodin  v učebně třídy 3.B

                 rodičů žáků budoucího 6.ročníku 

                 od 16.30 hodin  v tělocvičně školy