Jaro ožívá, je v cíli

21. 6. skončilo velké pozorování poslů jara, kteří se k nám vrací ze svých zimovišť nejen z Evropy, ale i střední Asie a Afriky. Cílem mezinárodního projektu Jaro ožívá, je zvýšit zájem dětí o přírodu, ochranu stěhovavých druhů ptáků. Jde především o to, abychom dětem přiblížili ptačí migraci a aktivně se zapojili do činnosti na podporu ochrany ptáků a ostatních živočichů. Do tohoto projektu je zapojena i celá naše školní družina a to již několik let. Každým rokem se těšíme na přílet našich poslů jara a mezi jednotlivými skupinami i odděleními soutěžíme o to, kdo první uvidí jakého posla.

Jaro ožívá, je u konce a my dnes, 26. 6. hodnotíme tuto akci v naší družině. Stejně tak jako v jiných letech jsme sledovali přílet vlaštovky, čápa bílého, rorýse a kukačky. Letos se nám podařilo všem tyto posly vypátrat velice brzy. Bylo to snad i tím, že počasí přálo a ptáci se mohli brzy vrátit. To, co jsme my sledovali do 21. 6, děti v Africe od září sledují totéž. Ovšem my se s našimi posly v září začínáme loučit. Pozorovali jsme hnízdění vlaštovek a jiřiček, sledovali jejich stavbu hnízd, ale i později jejich mláďata. A dnes se nám dostalo ocenění za odvedenou práci. Každá skupina, která se do projektu zapojila, obdržela od Ornitologické společnosti diplom a každý z nás malou pozornost. Milé překvapení za to, co jsme udělali. Děkujeme a zavazujeme se, že i nadále v dalších letech budeme zapojení do projektu, Jaro ožívá. Vždyť ochrana ptactva je jedna z nejdůležitějších potřeb v naší přírodě.