Konec školního roku se přibližuje a děti školní družiny sbírají úspěchy

Ještě několik dnů chybí do závěru letošního školního roku. Děti školní družiny během celého roku ani trochu nezahálely. Jejich činnost byla pestrá, bohatá, mnohdy až vyčerpávající. O tom mohou své říci děti ze všech oddělení, které měly chuť soutěžit a zapojily se do plnění Odznaku všestrannosti. Plnili jsme v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Znamená to, že jsme splnili deset disciplín.

Příprava na vyvrcholení a dokončení podmínek Odznaku zdatnosti probíhala v průběhu celého školního roku. Přesto však vyvrcholení probíhala koncem dubna, a po celý měsíc květen. Někteří se opravdu hodně snažili, a můžeme říci, že se jim to i vyplatilo. Někteří se však maximálně snažili, ale výsledný efekt nebyl takový, jak jsme si představovali. Nevadí, děti byly motivovány a všichni věříme, že za rok na tom jistě budou lépe. V závěru května vychovatelky ze školní družiny odeslaly podklady pro získání odznaků a pak jsme již všichni byli v očekávání, jak to tedy dopadne. Netrvalo dlouho, asi tři týdny a právě dnes jsme obdrželi zprávu i diplomy a odznaky pro naše sportovní talenty. To bylo radosti, ale zejména zvědavosti, než došlo k vyhlášení výsledků a předání ocenění včetně odznaků. Po předání odznaků a diplomů, bylo vidět u některých velké zklamání, neboť se jim nedostalo ocenění, a oni si ho tak moc přáli. Nejprve převzaly diplom děti, který pro ně jistě bude motivační bez odznaku. Děti splnily podmínky Odznaku všestrannosti, ale jejich výkony nebyly tak dobé, aby se vešly do tabulky alespoň o bronzový odznak. Pak jsme předali diplomy a odznaky těm, kteří získali bronzový odznak, stříbrný a diamantový. Zlato tentokrát nezískal nikdo. A jak to ve skutečnosti vypadalo? V prvním oddělení získalo diplom a odznak 9 dětí. Z toho 7 bylo odznaků bronzových a dva stříbrné. Druhé oddělení získalo celkově 10 odznaků – 6 bronzových, 3 stříbrné a jeden diamantový. Třetí oddělení získalo 4 bronzové odznaky a čtvrté oddělení 3 bronzové a 4 stříbrné. Celkem děti získaly 30 Odznaků všestrannosti. Všem vítězům blahopřejeme a věříme v lepší výsledky u těch, které neměli tolik bodů na odznak. Největší radost neskrýval ve své tváři nositel diamantového odznaku Matěj Voldán. Možná i nějaká slzička ukápla, když zjistil, že je to skutečnost.