Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Jméno

den

čas

místo

Mgr. Andršová Dagmar úterý 13,40 – 14,25 sborovna
Mgr. Beneš Jiří středa 14,00 – 14,45 sborovna
Berková Michaela čtvrtek 13,40 – 14,25 kabinet Tv
Mgr. Boučková Hana pátek 7,00 – 7,45 učebna 5. třídy
Bc. Dufková Pavla pondělí 14,00 – 14,45 sborovna
Jerneková Martina pondělí 13.40 – 14,25 knihovna
Mgr. Kocourek Jan pondělí 13,40 – 14,25 knihovna
Mgr. Landa Milan pondělí 13,40 – 14,25 knihovna
Ing. Landová Zdeňka pondělí 13,40 – 14,25 knihovna
Mgr. Ivana Macháčková úterý 7,00 – 7,45 učebna 4. třídy
Opálecká Kateřina čtvrtek 13,00 – 13,45 učebna 2. třídy
Mgr. Pavlík Jindřich úterý 7,00 – 7,45 sborovna
Mgr. Petříková Miroslava pondělí 13,40 – 14,25 sborovna
Mgr. Rousová Lenka středa 13,50 – 14,35 sborovna
Mgr. Stehlíková Marcela pondělí 13,40 – 14,25 sborovna
Mgr. Stromajerová Ladislava středa 14,00 – 15,00 učebna 1. třídy
Mgr. Šnaidauf Emil úterý 7,00 – 7,45 kabinet Tv
Mgr. Ulrychová Ivana pondělí 13,00 – 13,45 kabinet 1. stupně
Mgr. Vlček Antonín úterý 13,50 – 14,35 sborovna
Mgr. Vokáčová Miroslava středa 7,00 – 7,45 učebna 3.B