Mezinárodní den dětské knihy si připomněla i školní družina

Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Není to náhoda, že tento svátek připadá na 2. dubna. Vždyť ten den se narodil známý dánský spisovatel H. CH. Andersen. A proto i my se přidáváme k těm, kteří si tento svátek připomínají.

Sice s několikadenním zpožděním si děti školní družiny a klubu připomínají Mezinárodní den dětské knihy. A protože nám počasí přeje, my si tento den užijeme na školním dvoře. Po obědě se schází všechna oddělení družiny na dvorku, kde za malou chvíli vypukne soutěžní klání. Po krátkém úvodním slově si povídáme o dánském pohádkáři H. CH. Andersenovi. Připomínáme si jeho známé pohádky, které pro nás napsal, a předháníme jeden druhého. Pak se již připravujeme na soutěže. Vytváříme skupiny jedna až čtyři, které tvoří jednotlivci z každé skupiny čtyř oddělení. První soutěž se týkala dětské knihy jako takové. V kvízových patnácti otázkách byly nápovědy k určité knize a my ji museli určit. Druhá soutěž byla štafetou, kde jsme měli poznat dvacet pohádek z obrázků a napsat jejich název. Třetí soutěž byla nazvána „království pohádek.“ V patnácti úryvcích pohádek jsme měli najít správnou odpověď na otázku. Čtvrtá soutěžní disciplína se opět týkala pohádek. Soutěžní skupina se rozdělila na polovinu a mezi sebou soutěžilo osm skupin. Opět jsme přiřazovali pohádkové postavy k daným knihám. Počasí nám přálo a my si užívali první slunečný jarní den. Po skončení následovalo vyhodnocení a ocenění nejlepších skupin. A jak to ve finiši dopadlo?
1. místo – 4. skupina – 85 body
2. místo – 3. skupina – 77 bodů
3. místo – 2. skupina – 740 bodů
4. místo – 1. skupina – 69 bodů
Boj byl velmi vyrovnaný a my blahopřejeme vítězi.