Mezinárodní den ptactva si připomíná i školní družina

První duben není pouze jen o aprílových žertících, ale je věnován všem opeřencům. Již více než 100 let si tento svátek připomínáme. Prvního dubna 1906 byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Na památku tohoto podpisu se již od roku 1906 slaví „Mezinárodní den ptactva“. Málo kdo však ví, že i „u nás“ je tradice „Dne ptáků“ o něco starší a sahá až do doby Rakousko – Uherské monarchie. Tradici založil Oto Herrmann, který působil v Brezně. Prvně byl „Den ptáků“ vyhlášen jako akce pro školy. 1. dubna 1900 se slavil Den ptáků, oslavovali se opeřenci, ale s nimi i stromy. Hlavním cílem „Mezinárodního dne ptactva“ je obrácení pozornosti k nebezpečí, které ptáky ohrožuje na celém světě. Jde nám především o ochranu ptactva, ale i jejich stanovišť. A na toto by neměla zapomenout celá široká veřejnost. Proto i my jsme si dnes „Mezinárodní den ptactva“ připomenuli.

Je konec vyučování, jsme po obědě a celá školní družina odchází do blízkého parku u školy. Je krásné sluneční počasí a tak naši dnešní akci zvládneme zde. Připomínáme si, tak jako všichni na světě, Mezinárodní den ptactva. Po krátkém úvodním slově, ke kterému nám z blízkých křovisek zpívají vrabci domácí, se můžeme dát hned do soutěžního klání. A čeho se vlastně dnes bude týkat? To jistě již všichni vědí, neboť se jedná o tradiční akci školní družiny. Oslavujeme „Mezinárodní den ptactva“. Ano, je to jisté, dnes se zaměříme na naše opeřence. Z povzdáli můžeme pozorovat sýkorku koňadru, jak si nás prohlíží, ale i kosa černého, který nevěří vlastním očím, co v tom parku ty děti asi dělají. Nad námi prolétla i straka a hrdlička. A právě hrdlička divoká se stala ptákem roku 2019. A již jdeme na soutěže. Jako první nás čeká poznávačka třinácti druhů ptáků, kdy formou štafety dvojice jde poznat ptáka a při návratu musí oznámit kapitánovi, o jaký druh se jednalo. V druhém úkolu opět soutěží skupiny proti sobě. Z každého družstva nastupuje jeden, který má uhodnout hádanku o nějakém druhu ptáka. Tak jsme opět hádali třináct hádanek. Ve třetí části soutěže jsme v deseti větách hledali skryté druhy ptáků. Ve čtvrté disciplíně jsme luštili osmisměrku, ve které jsme hledali opět různé druhy ptáků. Poslední soutěž byla o něco těžší. Každé družstvo obdrželo 11 kartiček s popisem opeřence a my museli zjistit, o jaký druh jde. Některé otázky pro nás byly opravdu těžké, ale zjistili jsme, že někteří z nás opravdu mají znalosti. A tak odpoledne uteklo jako voda a my jdeme vyhodnocovat. A jak to nakonec dopadlo?
1. místo – 3. skupina 52 body
2. místo – 2. skupina 46 bodů
3. místo – 4. skupina 38 bodů
4. místo – 1. skupina 26 bodů
Vítězům blahopřejeme a věříme, že příště budou výsledky klání o něco lepší.