Minuta pro Zemi

Již několik let jsou děti školní družiny a klubu zapojeny do projektu Mladých ochránců přírody, kterým je Minuta pro Zemi. Vždyť každému z nás by mělo zaležet na tom, jak naše Země bude vypadat v budoucnu a zda není potřeba pro ni také něco udělat. V tomto duchu se odvíjí i družinová činnost v rámci přírodovědné oblasti.

Dětem naší školní družiny a klubu není lhostejný osud naší přírody v dnešním světě. Pro nás je hlavně důležité to, aby každý z nás, dle vlastních sil, mohl naší Zemi pomoci, něco pro zlepšení životního prostředí a pro celou přírodu udělat. Proto jsme se zapojili do projektu, Minuta pro Zemi. Celý projekt je během roku rozdělen do dvou částí, v podstatě do dvou pololetí. Každá část je zvlášť vyhodnocována a nejlepší kolektivy získávají od Mladých ochránců přírody i krásné odměny. Dětem školní družiny i klubu, se v novém roce 2018 podařilo získat další ocenění. Kromě drobných odměn pro jednotlivce, získala naše školní družina i knihu o přírodě a diplom za příkladnou práci v tomto projektu. Čím se v družině zabýváme: neustále sledujeme naši studánku v prostoru lesa na Herinkách nad nemocnicí, sbíráme pro zvěř podzimní plody. Staráme se o přikrmování ptactva v našem okolí, vyrábíme krmítka, vytváříme lojové koule a sledujeme naši přírodu. Neničíme ji, snažíme se pro ni něco udělat. Zaměření pro nás pro všechny je jasné a cílevědomé. Ovšem k této problematice by se měli postavit čelem i dospělí, kteří mnohdy ničí nejen naší snahu, ale i naší práci. Co však je nejhorší, když si neuvědomují, co ti naši ptáčci v zimě prožívají. Jinak by se nemohlo stát to, co si zažily děti v závěru loňského roku, než odešly na vánoční prázdniny. Počátkem listopadu jsme s dětmi na naše místa rozvěsili krmítka, která právě 22. prosince z daných míst zmizela. Ptáme se: „Je to normální? Potřebovali dotyční právě ty dětská obyčejná krmítka?“ Asi ano. Jinak by nemohli udělat to, co se stalo. Je nám to hodně líto, ale my si vyrobíme nové. Třeba nám vydrží a nikdo nám je nevezme. Děkujeme, že nám nekazíte radost z pozorování. Vždyť se můžete přidat na naši stranu a pro naši přírodu taky něco udělat.