Minuta pro Zemi

Tato aktivita nemá nikdy ani vítěze ani poražené. Měla by se však stát samozřejmostí pro všechny, kteří chtějí pomoc naší přírodě. A věřte, že by se toho našlo mnoho. Tento projekt vzal za srdce již několik let i děti školní družiny, které si plně uvědomují, že je potřeba s naším životním prostředím něco dělat, že třeba přírodu milovat a starat se o ni. Vždyť i my jsme její součástí.

První kolo roku 2018 je za námi. Výsledky jsou sečteny a podtrženy a my vidíme první výsledky tohoto roku. V tomto kole jsme všichni pomáhali Zemi 4.765 minut. Bylo nás celkem 699 účastníků, a tak jsme Zemi darovali celkem 101 560 minut. A čemu jsme se věnovali? Tak například úklidu odpadků, nejvíce lidiček či dětiček se věnovalo přikrmování ptáčků, probíhalo čištění a údržba studánek a jejich okolí, úklid v okolí řek. A když jsme se podívali na výsledky naší školní družiny, nemohli jsme ani uvěřit vlastním očím. Akce, které jsme věnovali naší Zemi, nám ukázala, že jsme pro Zemi věnovali 25 170 minut. Při součtu počtu dětí se nás při všech akcích zúčastnilo 297. To znamená, každý jedinec věnoval Zemi 84 minut. A to pro naši malou družinu není vůbec málo. Při zamyšlení nad tím, co jsme již započali, jistě budeme pokračovat a naší Zemi budeme dál pomáhat.