My, už jsme zahájili nový školní rok

Ano, je tomu tak! Děti školní družiny si dnes 2. 9. 2018 užily krásný závěr prázdnin, ale zároveň nastoupily do rozjíždějícího se vlaku a započaly trochu s předstihem nový školní rok 2018 – 19. A víte proč? Právě dnes se konal křest Třetí knihy pohádek od dětí pro děti. A i my jsme se snažili nějaké ty pohádky v loňském roce napsat. Podařilo se, 17 dětí naší družiny zaslalo svá díla organizátorovi soutěže, kterým je Skanska Reality. A ještě, než jsme se odebrali na vytoužené prázdniny, které jsme si letos všichni opravdu užili, bylo vše rozhodnuto. Bylo vybráno 20 pohádek od malých spisovatelů, které tvoří Třetí knihu pohádek od dětí pro děti. Právě dnes se konal slavnostní křest knihy, spojený s autogramiádou finalistů soutěže Bambini litera.

Je něco kolem 13 hodin a na místě konání této krásné akce Skanska Corso Court, Křižíkova v Praze 8 – Karlíně se začínají scházet účastníci slavnostního křtu knihy. Mezi nimi jsou i zástupci dětí z naší školní družiny se svými rodiči: Anička Vytisková, Danuška Rýdlová, Filip Michajlovič, Anetka Michajlovičová a Maruška Hirnerová. Během půl hodiny je prostor plný a může se začít. Nejprve slavnostní zahájení a přivítání všech přítomných a pak se dovídáme nějaké informace k tomuto 3. ročníku Bambiny litera, který oslovil všechny děti 1. stupně základních škol. Do soutěže malých spisovatelů přišlo 583 prací. Porota složená z odborníků měla jistě hodně a hodně náročnou práci, aby přečetla naše pohádky a pak je vyhodnotila. Jistě to nebylo jednoduché. Tématem letošního ročníku bylo „přátelství“. Pod pojmem přátelství si může každý vybavit různá přátelství, ať lidí mezi sebou, nebo přátelství dětí, přátelství se zvířaty, svými mazlíčky. No prostě přátelství s čímkoliv. Ani v letošním ročníku jsme neměli štěstí. Z našich 17 malých spisovatelů se nedostal se svým dílem do Třetí knihy pohádek nikdo. Nevadí. Jistě bude vyhlášen další ročník, a my se budeme opět snažit. A třeba, třeba to zrovna vyjde. Pak jsme již přistoupili k slavnostnímu křtu knihy a k představení jednotlivých pisatelů. Potom již začala slavnostní autogramiáda. Každý, kdo obdržel knihu, si ji nechal od malých spisovatelů podepsat. V průběhu akce byl pro nás připraven bohatý program. Program byl pro malé i velké: malování na obličej, dílničky, foto koutek a spoustu další zábavy. Nechybělo ani občerstvení. V rámci slavnostního dne pak společně s ostatními jsme pomohli vybrat nadaci, které Skanska Reality věnuje výtěžek z prodeje již třetí pohádkové knihy. Bylo to krásné odpoledne, uteklo však velmi rychle a my se museli již rozloučit. Vždyť zítra musíme být dobře naladěni. Zahajujeme nový školní rok 2018 – 19. Poděkování patří nejen všem dětem, které se do akce zapojily, ale dnes právě jejich rodičům, které přes veškeré poslední přípravy, si udělali čas a přijeli s námi na vyhodnocení. Ještě jednou děkujeme všem, ale i Skanska Reality za jejich skvělý nápad pro šikovné pisatele. Popřejme si všichni, ať nový školní rok pro nás všechny je ten nejlepší rok.