Naučnou přírodovědnou Talichovou stezkou

Téměř letní počasí vylákalo zájemce z řad dětí školní družiny v době ředitelského volno do přírody. Vydali jsme se Naučnou přírodovědnou Talichovou stezkou. A určitě, ten kdo se zúčastnil, nelitoval. Viděli jsme toho opravdu mnoho. Stezka byla otevřena v roce 2012 a vede místy světoznámého dirigenta Václava Talicha. Ten patřil mezi vášnivé turisty.

Pondělí 7. 5. 2018 a my se vydáváme na Naučnou stezku Václava Talicha. Než dojdeme k prvnímu panelu, procházíme po hrázi Berounky směrem na Hýskov, přecházíme novou lávku přes Berounku a vracíme se směrem do Brdatek. U prvního panelu malý odpočinek, trochu se napít a pokračujeme dál. Cestou pozorujeme nejen rostliny, stromy a keře, ale sledujeme i živočichy kolem nás. Posloucháme krásný a relaxační zpěv ptáků a cestu si opravdu užíváme. Na panelech sledujeme, co se zde vyskytuje a my se to snažíme opravdu najít. Cestou potkáváme i slepýše, kterého paní vychovatelka chytla a my si ho prohlížíme opravdu z blízka a pak jej pozštíme zpět do přírody. Míjíme trasu lesem a dostáváme se k vile Václava Talicha. Seznamujeme se s jeho životem i dílem. Pak již pokračujeme až k blízkému rybníčku, kde si povídáme o vývoji žab. Ale tentokrát v rybníce ani nakladená vajíčka ani žáby nejsou. Pozorujeme malé rybičky, na hladině několik uhynulých ryb a vidíme i čolka. Po cestě poskakuje konipas bílý, nad travnatým porostem se prohánějí motýli a mezi nimi vidíme i otakárka fenyklového. Po kládách dřeva prolézá ještěrka a je tu mnoho hmyzu a brouků. Proto vyndáváme nádobku s lupou, kterou jsme obdrželi jako dárek a kocháme se pohledem na různé druhy hmyzu. To je ovšem paráda, neboť to nemůžeme nikdy bez tohoto zařízení vidět. Následuje svačina, malý odpočinek, další pozorování přírodnin a pak už se vracíme zpět. Cestou si zahrajeme ještě několik her a pomalu odcházíme ke škole. Každý máme nějaké zážitky z dnešní výpravy do lesa, opakujeme si, co všechno jsme zde viděli. Největší úspěch byl jasný. Viděli jsme v rybníčku želvu bahenní. A aby toho nebylo málo, na náhonu ještě pozorujeme nutrii. Pomalu a jistě se blížíme ke škole, kde již na nás čekají rodiče. Bylo to krásné, zážitků máme mnoho a dnešní den jsme si opravdu užili.