Nepilův týden v muzeu

Muzeum Českého krasu uspořádalo pro děti vzpomínkovou akci na spisovatele Františka Nepila. V dopoledních hodinách byla akce pro školy, odpoledne po dva dny pro školní družinu.

Čtvrtek 28. 2. 2019 a děti z prvního oddělení z naší školní družiny odchází po obědě do Muzea Českého krasu, aby se něco dověděly i rodáku z Hýskova, spisovateli Františku Nepilovi. Ještě před odchodem na akci si děti v družině prohlédly knihy, které zde máme, přečetly si ukázku a pak honem spěchaly, aby o nic nepřišly. V muzeu si prohlédly knihy, přečetly si kapitolu z knihy, zhlédly krátkou filmovou ukázku a pak ve vedlejší místnosti malovaly obrázky k tomu, co zde viděly a slyšely. Největší atrakcí však bylo psaní na starém psacím stroji, který si děti vyzkoušely. Mnoho informací děti získaly od pracovníků muzea, především o životě Františka Nepila. Po návratu zpět do školy probíhala pravidelná činnost. A tak děti v kroužku dovedných ručiček ztvárnily psa Baryka z knihy „Já Baryk“.