Netradiční olympiáda

Každým rokem se děti školní družiny zúčastňují netradiční olympiády, která se zaměřuje na netradiční disciplíny. Akce se stala již tradicí naší školní družiny. Tato populární akce proběhla i letos.

Je pondělí, 21. 5. 2018 po ukončení vyučování a po obědě. Malá chvilinka odpočinku a jdeme do boje. Dnes se totiž u nás v družině na školním hřišti a dvorku koná netradiční olympiáda v netradičních disciplínách. Nejprve nástup a slavnostní zahájení, seznámení s disciplínami, které nás v letošním roce čekají. A potom, pak již jdeme každý po svém, abychom mohli splnit daných sedm disciplín. A co nás tedy čeká? Hod medicimbalem vzad, trojskok, běh pozadu, hod míčkem ze sedu, pět pokusů hodu na koš, skoky přes švihadlo do chybného skoku, leh – sed po dobu 2 minut. A tak po dobu odpolední činnosti máme nabitý program. Postupujeme ze stanoviště na stanoviště a plníme sportovní disciplíny. Každý z nás má u sebe startovní kartu, do které vychovatelky na stanovišti dopisují výsledky. Zpočátku se to nezdá, ale máme toho všichni dost. Pak nastupuje počítací skupina vychovatelek a snaží se určit nejlepší sportovce. A jak to celé dopadlo? Zde máme výsledky v jednotlivých odděleních na prvních třech místech.
1. oddělení:
1. Foltýn Antonín
2. Ulrych Dominik
3. Junková Nikola
2. oddělení:
1. Voldán Matěj
2. Michajlovič Filip
3. Gruber Tobiáš
3. oddělení:
1. Máca Jakub
2. Veselá Tereza
3. Bezrouková Anna
4. oddělení:
1. Smejkal Jaroslav
2. Lemos Daniel
3. Ulrych Mathias
Vítězům blahopřejeme a věříme, že v příštím roce budou výsledky ještě lepší.