Nový školní rok se rozjel na plný plyn

Máme za sebou více než měsíc nového školního roku a vše se rozjíždí na plný plyn. Ve školní družině i klubu se během měsíce uskutečnilo několik celodružinových akcí, navštívili jsme první představení bijáska, v jednotlivých odděleních se pracuje dle svého plánu a děti si sledují bodování jednotlivců, ale sledují cestu své etapové hry, kterou plní během celého roku.

Krom toho všeho začaly při školní družině i klubu pracovat zájmové kroužky, které si děti samy vybraly. První zprávy máme z kroužku vaření, který vede paní vychovatelka Miroslava Pacáková. Do kroužku se přihlásilo tolik dětí, že jeho činnost musela být rozdělena do dvou kroužků. Kroužek pracuje v pondělí a ve čtvrtek. Kroužek si děti velice oblíbily a díky pomoci domu dětí a mládeže na Závodí, může kroužek zcela dobře fungovat. DDM nám zapůjčuje kuchyňku a my se máme na co těšit. První schůzka byla na práci velmi jednoduchá, neboť jsme se museli prokousat s tím, co vlastně nás čeká a nemine, jak se v kuchyňce chovat a probrali jsme i bezpečnost při práci, aby se nikomu nic nestalo. Na prvním kroužku jsme dělali vaječnou pomazánku, kterou jsme použili na obložené chlebíčky jako základ a pak je ozdobili. Seznámili jsme se i s metodami zdobení obložených chlebíčků. Ty jsme si pak odnesli domů a tam si s rodiči pochutnávali na našem výtvoru. A věřte, bylo to dobré.