Ohlédnutí za naší prací

Konec školního roku ve škole znamená zhodnocení naší práce známkami a vysvědčením. Ve školní družině nic takového neexistuje, ale každé oddělení se ohlíží za svojí prací a zamýšlí se nad tím, co se nám podařilo a co bude ještě třeba dopilovat.

 

Školní rok 2018 – 19 je za námi. Do prázdnin zbývají poslední hodiny a pak hurá! Děti naší školní družiny, děti ze všech oddělení, se nemusí v letošním školním roce stydět za svojí vykonanou prací. Nebylo toho zase tak málo, nebylo nic zadarmo a stálo nás to mnoho úsilí. Ve všech odděleních se boduje činnost jednotlivců, jednotlivé skupiny v odděleních během roku prochází svou etapovou hru a za dobré výsledky si zamalovávají políčka dle barvy své skupiny. Právě na konci se vše hodnotí. A takto to proběhlo ve všech odděleních naší školní družiny.
1. oddělení vychovatelky Jany Novákové
Jednotlivci:
1. Terezka Huňáčková
2. Natálka Šimonová
3. Karel Havelec
V etapové hře zvítězila skupina Včelky.
2. oddělení vychovatelky Květy Hrbáčkové
Jednotlivci:
1. Vašek Tejkl
2. Zuzana Prokopová
3. Matyáš Fortuník
V etapové hře zvítězila skupina zelená Bukvínci.
3. oddělení vychovatelky Lucie Heroutové
Jednotlivci:
1. Toník Foltýn
2. Nora Hájková
3. Eliška Jechová
V etapové hře zvítězila skupina Citrónci.
4. oddělení vychovatelky Miroslavy Pacákové
Jednotlivci:
1. Klára Trojanová
2. Sofie Tinglová
3. Natali Krupková
V etapové hře zvítězila skupina čtvrtá.
Teď si již popřejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na další školní rok. Copak nám nového asi přinese? Tak uvidíme.