Pěvecký sbor KECKY se loučí se školním rokem

Vyvrcholením celoroční činnosti pěveckého sboru KECKY bylo uspořádání pěveckého vystoupení toho sboru dnes pro rodiče a jejich přátele. Hezká tradice, která seznamuje širokou veřejnost s tím, co se děti během školního roku naučily.

Úterý, 19. 6. 2018, a v prostorách školního klubu se schází pěvecký sbor KECKY, se svojí vedoucí, paní Jaroslavou Dušilovou. Krátce po nich se místnost naplňuje rodiči, sourozenci a prarodiči našich malých zpěváků. Přesně v 15 hodin zahajuje dnešní odpoledne paní sbormistrová, Jaroslava Dušilová. Vítá přítomné a seznamuje nás s tím, proč se scházíme a jak bude dnešní pěvecká přehlídka vypadat. A pak již méně mluvení a více zpěvu. Děti si pro přítomné připravily 11 písniček různých žánrů. Jako první nám zazpívaly píseň z pohádky Honza málem králem a pak již následovala jedna písnička za druhou. Dnešní odpoledne bylo motivováno přírodou, v písních se objevovala nejen zvířata, ale i stromy. Děti za své pěvecké umění byly vždy odměněny velkým potleskem rodičů a všech přítomných. V závěru poděkovala paní Dušilová všem přítomným za účast, dětem za jejich krásné vystoupení a předala jim malou odměnu. Popřála všem krásné prázdniny a doufá, že i v příštím roce se opět sejdou. Poděkování však nepatří nejen dětem, ale i sbormistrové, která se maximálně snažila o to, aby se děti něco naučily. A že tomu tak opravdu je, o tom nás přesvědčilo dnešní vystoupení sboru KECKY. Přáním nás všech je, aby sbor i nadále takto pokračoval ve své již dvouleté činnosti. Ještě jednou moc a moc děkujeme.