Pískací vysvědčení

V letošním školním roce 2017 – 18 začal při školní družině pracovat kroužek hry na flétnu pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové. Kroužek pravidelně navštěvovalo devět dětí, které měly zájem o hru na flétnu. A co se všechno naučily? O tom nás dnes přesvědčil jejich první koncert.

Čtvrtek, 14. 6. 2018 a děti z kroužku hry na flétnu se připravují na své první velké vystoupení. Pro rodiče, prarodiče a všechny příznivce hudby si připravily Slavnostní koncert. Rodičům předvedly, co všechno za pouhých 9 měsíců zvládly. A nebylo toho málo. Po krátkém úvodním slově paní vychovatelky Pacákové, děti předvádějí, jak se postupně učily hrát jednotlivé tóny, které byly pojmenované dívčími i chlapeckými jmény. K tomu se naučily říkanku a pak jdou hrát. Postupně si připravily i své oblíbené skladby, které jako sólo zahrály. Postupně náročnost stoupala a děti hrají i při hudbě z CD. A že se to všem líbilo, bylo slyšet potleskem od rodičů. Děti si pro své rodiče připravily i hudební hádanku, kdy jim zahrály určitou píseň, a rodiče měli uhodnout, o co šlo. Šikovné děti, ale i rodiče, kteří uhodli název. A neposlední řadě děti zahrály svoji nejoblíbenější skladbu většího rozsahu. A pak se již rozloučily s rodiči, ale než odešli všichni domů, obdrželi od paní vychovatelky Pískací vysvědčení. Vždyť je přeci konec školního roku a my jsme se naším slavnostním koncertem též rozloučili s kroužkem, který byl tentokrát již poslední. A pokud budeme mít zájem, v příštím školním roce se zcela určitě sejdeme opět. Tak krásné prázdniny. Poděkování patří nejen šikovným dětem, ale též paní vychovatelce Mirce Pacákové, která s dětmi po celý školní rok pracovala.