Po „veverčí cestě“ za pokladem

Měsíc září v novém školním roce již tradičně patří akci, kterou připravují nejstarší děti ze školní družiny pro své mladší kamarády. Nejinak to dopadlo i dnes, kdy Veverušáci 2. oddělení si připravili boj o poklad.

Středa 19. 9. 2018 byl pro naše „Veverušáky“ první příležitostí k tomu, aby pro své mladší kamarády připravili hru, kterou nazvali – Po „veverčí cestě“ za pokladem. Situaci nám trochu zkomplikovalo delší vyučování některých dětí, ale to nic neměnilo na tom, aby hra neproběhla. Mezi sebe děti vzaly další kamarády ze 4. oddělení. Společně jsme se vydali na cestu, která začínala u školy. Její konec byl pro nás zatím v nedohlednu. Rozdělujeme se na několik skupin. Jedni dělají šipky a obrazce na to, kde najít úkoly. Druzí mají tři hromádky v barvě modré, zelené a oranžové – lístečky s deseti úkoly, které musí rozmístit během značené trasy. Po určité době na „veverčí cestu“ vychází postupně nejprve první, pak třetí a čtvrté oddělení. Po značené cestě hledají ukryté úkoly, které musí splnit. To, je předpoklad k tomu, že pak budou hledat ukryté „Veverušáky“ a ve finiši i poklad. Cesta, se proplétá různě, ulicemi naší částí Závodí. Děti plní úkoly, ale jejich úkolem je ještě sledovat okolí, zda se jim někde neobjeví opravdu živá veverka. Kromě čtvrtého oddělení se to nepodařilo. Toto oddělení mělo štěstí a při cestě vidělo ve větvích stromů jedné zahrady krásnou šedou veverku. Cesta dál pokračuje podél Berounky k lávce a vede nás až na ovál cyklostezky. Tady byl téměř cíl. Splnění posledního úkolu, nalezení své kartičky v příslušné barvě, ale to hlavní nás ještě čekalo. Nyní musíme najít skupinu starších Veverušáků, přivést ji do cíle a pak hurá, jdeme na poklad. Postupně přichází jedno oddělení za druhým a splňuje své úkoly. Děti ze třetího oddělení, přestože přišly do cíle mezi prvními, nemohou najít poklad. A to je smůla. Tak hurá do toho, ať ten poklad nikdo nevezme. Hledáme, hledáme, ale nějak se nám to nedaří. Poklad nikde. Až najednou kdosi zavolá: „Hurá, mám ho, je náš!“ To bylo radosti. Tak i děti ze čtvrtého oddělení, našly to, co pro ně bylo připravené. Nyní nastává dělba dle zásluh a pomalu se přesunujeme do školy. A zítra, budeme pokračovat. Zítra hledají poklad „Veverušáci“, kteří hru dnes připravili pro nás všechny.