Podzimní výlet do Saska

V pátek 19. října se skupina deváťáků, doplněná několika žáky osmých a sedmých ročníků, chystá na výlet do Německa. Zde by si měli prohlédnout skalní pevnost Kőnigstein a poté zamíří do Drážďan, kde bude hlavním předmětem zájmu Muzeum hygieny, ale určitě zbude čas i na prohlídku centra města.

Hlavní organizátorkou zájezdu je paní učitelka Petříková (tel. 737 437 825). Významnou pomocí pro uskutečnění této akce se stal příspěvek města Berouna ve výši deseti tisíc korun, který snížil finanční náročnost výletu.

Teď už jen všichni doufáme, že vyjde počasí a výlet přinese mnoho zážitků a poučení.