Pohádkové příběhy o přírodě v naší družině

Dnešní den jsme v družině opět věnovali společné četbě z nové knihy, kterou je Čtvrtá knížka pohádek od dětí pro děti. Na jejím vzniku má velkou zásluhu společnost Skanska a Vydavatelství a nakladatelství Albatros Média. Křest této knihy proběhl 19. října v Praze. Kniha se dostala i k nám do školní družiny.

Téměř konec druhého měsíce nového školního roku a my se opět všichni setkáváme, abychom nahlédli do nové knihy pohádek. I my jsme se snažili a zaslali pohádkové příběhy o přírodě. Ovšem z tolika pohádek se opravdu těžko vybírá. A tak letos se usmálo na jiné děti, které pro nás, napsaly nové pohádky. Právě z této knihy jsme si přečetli ukázku. Pohádku pod názvem „Čtyři sestry“ napsala Aneta Lorencová. Naše zvědavost byla velká. Nikdo však netušil, o jaké sestry se asi bude jednat. Velké bylo překvapení, když malá spisovatelka čtyřmi sestrami pojmenovala „čtyři roční období“. Každou sestru nám přiblížila a ukázala na její charakteristické vlastnosti. Pohádka je moc krásná. Myslíme si, že by mohla inspirovat i k jiným podobným pohádkám, které by se k tomuto období přibližovalo. Tak příště, si knihu může zapůjčit některé z oddělení naší družiny a opět během měsíce pohádky přečíst. Hezkou zábavu.