Poslední tečka za 3. ročníkem Bambini litera

2. září 2018 se v Praze uskutečnilo setkání malých spisovatelů, které organizovala společnost Skanska, jež pořádá již po třetí vyhodnocení literární soutěže Bambini litera. Do této soutěže se zapojily i děti naší školní družiny, některé se zúčastnily autogramiády.

Je úterý 11. 9. 2018 a děti z druhého oddělení se schází po obědě ve své družině. Připomínají si 3. ročník soutěže malých spisovatelů Bambini litera. Celkem jsme zaslali do soutěže 17 prací. Ani jedna pohádka se nám ovšem do knihy Pohádek nedostala. Téma bylo velice náročné – báječný kamarád, přátelství. Vždyť každý si pod tímto pojmem představí svého kamaráda – spolužáka, dědečka, domácího mazlíčka, oblíbeného plyšáka, cokoliv. Do soutěže se zapojilo 583 dětí nejen z blízkého okolí, ale i z dalších krajů České republiky. Porota vybrala 20 pohádek, které tvoří třetí knihu Pohádek od dětí pro děti. My jsme dnes mezi námi přivítali ředitelku školy paní Mgr. Hanu Kozohorskou, která dětem, které se nezúčastnily autogramiády, knihy předala a popřála nám další úspěchy v naší spisovatelské činnosti. Vždyť nikdo neví, zda mezi námi se postupně narodí spisovatel. Krásnou knihu pohádek jsme si prohlédli a všichni jsme z ní měli velkou radost. Děkujeme.