Poslední třešnička na dortu

družina-n

Dnes ve školní družině bylo veselo. Od rána se stále něco dělo. A chcete vědět co? V jeden den dvě akce skoro stejného ražení. Ještě dnes nám prošel rukama Můj atlas Česka. Kniha, kterou vydalo nakladatelství Albatros, ale velký podíl na ni měly i naše děti. Právě ty naše děti nám již z družinového věku odrostly, přešly na druhý stupeň a někteří navštěvují ještě školní klub.

Scházíme se ve školní družině o velké přestávce a čekáme, až mezi nás přijde paní ředitelka Mgr. Hana Kozohorská s milou návštěvou. Po krátké chvíli se ve dveřích objevuje paní ředitelka a s ní i technická redaktorka MÚ Beroun, paní Petra Lišková. U nás ve družině není poprvé, ale dnes poprvé v jiné funkci. Přišla, aby nám vyřídila srdečný pozdrav od pana starosty Mgr. Ivana Kůse, kterého jsme před několika dny navštívili s knihou „Můj atlas Česka“. Knihu jsme mu i s věnováním darovali. Dnes jsme se dověděli od paní Liškové, že knihu má stále v kanceláři u sebe a když má chvilinku čas, zalistuje v ní a něco si přečte. Z toho vidíme, že z knihy má opravdovou radost. Pan starosta při předávání slíbil, že se nám za knihu bude revanšovat. A právě dnes to tak bylo. Paní Lišková nám přinesla omalovánky s názvem „Vymaluj si Beroun“. I my děkujeme panu starostovi, že na nás takto myslel. Ale to jistě nebylo všechno. My jsme z rukou technické redaktorky paní Petry Liškové převzali všichni knihu „Můj atlas Česka“, který nám věnovalo nakladatelství Albatros. Jsme velice rádi, že každý z nás má výtisk knihy, neboť je to památka na školní družinu, na naší práci v ní, ale zejména se pak můžeme pochlubit i svým dětem. Tímto děkujeme i Albatrosu, který nám udělal též velkou radost. Na závěr jsme slíbili paní ředitelce, že se budeme dál snažit ve své mimoškolní družinové práci, abychom stále dělali naší škole radost.