Předvánoční Karlštejn

Již za ranního kuropění jsme vyrazili na berounské vlakové nádraží, abychom příjemně strávili adventní čas v karlštejnském podhradí.

Trochu jsme měli obavu z počasí, které nepřipomínalo blížící se  Vánoce. Zatažená obloha nás provázela až k našemu cíli. Městečko bylo naprosto vylidněné, protože všichni asi zamířili do muzea na betlémy. Po svačince v teplíčku jsme si konečně mohli betlémy užít. A že jich bylo! Kromě pohyblivých, dřevěných, skleněných, cukrových, ale i ukrytých v oříšcích jsme obdivovali betlémy perníkové, kde nás paní průvodkyně varovala před jejich konzumací. Všichni jsme dokázali (oproti předchozím výpravám) odolat. Bylo to opravdu těžké pokušení.

Po prohlídce následovaly nezbytné nákupy posledních vánočních dárečků. Každý si přišel na své.  V závěru našeho výletu jsme našli příjemný azyl v místní základní škole, kde jsme si hned domluvili další, třeba sportovní, setkání na konci školního roku.  Už se máme tedy zase na co těšit.