Příprava na Vítání jara

Právě dnes jsme vstoupili do jarní rovnodennosti. Den i noc jsou stejně dlouhé a nám začíná jaro. Ve skutečnosti to ovšem vůbec nevypadá. Sníh, který nás od minulého týdne trochu potrápil, ještě na některých místech zůstal ležet. Ovšem to nic nemění na tom, děti školní družiny i klubu se připravují na slavnostní Vítání jara a vhození Morany do řeky Berounky.

Slavnostní vítání jara proběhne již 22. 3. a na tuto událost, kde se děti loučí s vládou Paní Zimy, jež předává vládu jaru, jsou pozváni i rodiče. Děti si připravovaly na tento den svá vystoupení ve svých odděleních a dnes odpoledne vyrobily figurínu Morany, kterou hodí do Berounky. Všichni si již přejeme, aby Paní Zima se vzdala své vlády a nastoupilo opravdové jaro, se sluníčkem a se vším, co k jaru patří.