Prvouka v přírodě

Kde jinde se věnovat učivu o přírodě než v přírodě…

Rozhodli jsme se, že nejlepší učitelka je příroda sama. Proto druháci vyrazili na louku, do polí i k rybníku, aby si ověřili, co již umí nebo aby se něco nového dozvěděli. Mezi řepkou olejkou kvetly vlčí máky a čapí nůsky, na louce se pásly ovce i s jehňátky a v rybníce jsme viděli hejna ryb. Na cestě jsme přeskakovali čerstvé louže a mezi nimi objevili bobky, které také hned někdo prozkoumal ( zaječí???? králičí???? pravý majitel nám zůstal utajený). Ve třídách potom děti spolupracovaly nad pracovním listem, kdy si ověřily, že nezapomněly nic z toho, co bylo venku. Těšíme se na další hodiny prvouky pod širákem.