Putování s Robinsonem

Putování s Robinsonem
Dne 26. února se dětem podařilo bojovat po boku Robinsona s bouří, samotou a hladem. Žáci 4. a 5. třídy se totiž zúčastnili
představení Robinson, které vzniklo na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoa. A všichni se na cestě s Robinsonem hodně pobavili!

Představení bylo plné humoru. Jednalo se o představení jednoho herce Víti Marčíka, který využil všechny dostupné prostředky k navázání komunikace s diváky. Děti Robinsonovi ochotně pomáhaly. Jeden držel kytaru, druhý hlídal loutky a další napodoboval mácháním ruky ve vodě zvuk moře.
Představení se odvíjelo od dialogu a bylo bohaté na prvky, které vtáhly do děje všechny přítomné – žáky i učitele. Prostřednictvím loutek, kytary a živé komunikace s dětmi předal lidový vypravěč poselství o síle svobody. Děti si z představení odnesly poučení, že mají v životě využít možnosti rozhodovat a jednat „ podle své vůle “ a také vědomí toho, že pro uskutečnění svých snů musí v životě něco udělat.