Rozloučení s bruslařskou školou

Školní rok 2017 – 18 sice ještě nekončí, ale děti z naší družiny se dnes definitivně rozloučily s kurzy bruslení, které od října roku 2017 do 23. 3. 2018 pro nás zajišťovala Bruslařská škola „Zdravé děti“, která pracuje pod vedením pana Václava Roztočila.

Od října roku 2017 až do 26. 3. 2018 navštěvovaly děti naší školní družiny s vychovatelkami hodiny bruslení na zimním stadionu, kde na ně již čekala „bruslařská školička“ se svými instruktory bruslení. Pro nás pro všechny výborná věc, neboť každý pohyb je jistě zdraví a navíc bruslení, to je věda. Jediný zimní sport, který v Berouně jsme mohli si užít, bylo opravdu bruslení. Ani sněhu k bobování jsme si neužili. Přestože bylo poslední bruslení na zimním stadionu 26. 3. 2018, sešli jsme se všichni dnes v prostorách školní družiny 1. oddělení a za námi dorazila i paní Veronika Roztočilová, která na zimáku s námi pracovala jako instruktorka. Než jsme započali, dnešní oficiální rozlučko, tak po krátkém úvodním slově jsme shlédli malý film s Bobem a Bobkem, kteří se též učili bruslit. Asi tak jako my někteří, jež na bruslích stáli poprvé. Po ukončení filmu předáváme slovo paní Veronice, která nám stručně zhodnotila naše bruslařské umění, pochválila nás a bylo vidět, že i ona má radost z našich bruslařských výsledků. Takže jsme všichni společně zavzpomínali na naše těžké začátky, ale ke konci jsme i vzpomínali na to, jak někteří z nás hráli hokej. Ani toto nebylo všechno, neboť jsme od Bruslařské školy „Zdravé děti“ převzali Ledové vysvědčení s tučňákem. Ptáte se proč právě s tučňákem? Vždyť cvičební pomůckou při letošním bruslení byl právě tučňák. Ten některé z nás opravdu postavil na nohy. Po předání Ledového vysvědčení nás čekalo ještě jedno překvapení. Shlédli jsme krátký dokument o našem bruslení v letošním školním roce. Krásně jsme zde viděli naše začátky a velice pěkné závěrečné hodiny. Věříme, že i v příštím školním roce budeme moci bruslařskou školu navštěvovat a že se opět sejdeme s lidmi, kteří pro nás dělali maximum. Jim srdečně děkujeme a těšíme se na příští školní rok. Poděkování patří nejen instruktorům bruslení, ale i hlavnímu vedoucímu bruslařské školy panu Václavu Roztočilovi a v neposlední řadě i našim vychovatelkám, které s námi chodily.