SBĚR PAPÍRU 2018

VYHODNOCENÍ

školní rok 2017/18

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče

děkujeme všem, kteří se zapojili do sběrové akce.

Celkem jsme odevzdali 3 037 kg starého papíru

(2 409 kg papíru a 628 kg kartonu)

a získali tak 4 263 Kč  pro naši indickou dívku.

Roční příspěvek na její studium činí 5 000 Kč.

Zapojení jednotlivých tříd bylo následující:

Třída

1.

2.A

2.B

3

4

5.

kg

80

628

105

90

20

120

Třída

6.A

6.B

7.A

7.B

8.A

8.B

9.A

9.B

kg

76

160

235

782

163

6

5

118

Celkem se zúčastnilo z 1.stupně 20 žáků, kteří přinesli 1 073 kg a

z 2.stupně 22 žáků, kteří přinesli 1 545 kg.

    Nejlepší sběrači:

  Jméno a příjmení                            Počet kg

 1. Böhm Jaroslav, 7.B …………………… 460

 2. Ševčík Patrik, 2.A ……….…………….. 260

 3. Kučera Jan, 7.B ………..………………. 212

 4. Veselá Tereza, 2.A …..…………………. 180

 5. Bezrouková Anna, 2.A ………………… 160

 6. Tomáš Petr, 8.A …………………………. 150

 7. Paur Jiří, 7.A …………..………………… 110

 8. Pech Lukáš, 6.B ……………..…………. 105

 9. Šťovíčková Barbora, 7.B ……..……….. 100

 10. Melichar Matouš, 2.B ……………………. 75

 11. Švihlík Štěpán, 9.B …………………….… 75

Vyučující, ostatní pracovníci školy a žáci s menšími balíčky

přinesli celkem 419 kg.

V závěru zdůrazňujeme, že nešlo o soutěž, ale o pomoc druhému.

Vážíme si těch, kteří přinesli „jen“ 3-5 kg..

Nově je domluveno,

že papír můžete do sběrny průběžně nosit již nyní

na příští školní rok a to až do 30.4.2019.

Mgr. Antonín Vlček a Mgr. Jan Kocourek